Kestävyys Spinnovalla

Spinnovan koko liiketoiminta perustuu kestävyyteen. Yrityksen teknologia kehitettiin vastaamaan globaalin tekstiiliteollisuuden suuriin kestävyyshaasteisiin.

Samalla kun Spinnova tuo markkinoille kestävän ratkaisun, se haluaa varmistaa, että myös yhtiön omat toiminnot ovat mahdollisimman kestäviä. Spinnova on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Spinnova kehittää jatkuvasti kestävän kehityksen prosessejaan, kuten due diligence -prosessia ja vastuullista hankintaa ymmärtääkseen ja käsitelläkseen toimintansa vaikutuksia ihmisiin ja planeettaan.

Spinnovan kestävyysohjelma

Kestävyys on yksi Spinnovan korostamista arvoista luottamuksen, rohkeuden, innovoinnin ja yhteistyön ohella.

Spinnovan kestävyysohjelman kolme pääteemaa ovat intohimoisesti innovoiva, ilmaston puolustaja ja luonnollisesti kiertävä. Yhtiö onnistuu näissä pääteemoissa vain vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen avulla, jotka muodostavat kestävyystyön perustan.

Avainteemat

Intohimoisesti innovoiva

Uraauurtava innovaatio on yhtiön DNA:ssa. Testaamme ja opimme jatkuvasti, jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen positiivisen vaikutuksen. 

Ilmaston puolustaja

Spinnova on ilmastomyönteinen yritys: se näkyy käyttämistämme raaka-aineista ja tuotannostamme aina siihen, miten rohkaisemme kaikkia sidosryhmiämme toimimaan. Teknologiamme mahdollistaa vähähiilisen tekstiilikuidun tuotannon ja ilmastohyödyt. 

Luonnollisesti kiertävä

Spinnova noudattaa sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan kiertotalouden periaatteita, jotka ulottuvat paljon kierrätystä pidemmälle. Rohkaisemme kumppaneitamme osallistumaan kanssamme kiertotalouteen siirtymiseen. 

Perustat

Etiikka ja rehellisyys

Eettinen liiketoiminta ja sääntöjenmukaisuus 

Ihmiset

Työterveys ja -turvallisuus
Työntekijöiden hyvinvointi ja kehitys
Paikalliset yhteisöt 

Arvoketju

Vastuullinen arvoketju
Biodiversiteetti ja maankäyttö Tuoteturvallisuus ja -laatu 


Lue lisää kestävyysohjelmasta Spinnovan kestävyysraporteista alla. (Julkaistu osana vuosikatsausta.)

SPINNOVA®-KUIDUN KESKEISET YMPÄRISTÖHYÖDYT

CO2-päästöt

Eukalyptuspohjaisen SPINNOVA®-kuidun hiilidioksidipäästöt ovat 74 % pienemmät kuin perinteisen puuvillan elinkaaren aikana viljelystä kuidun valmistukseen.1

Vedenkäyttö

SPINNOVA®-kuidun tuotannossa käytetään 98 % vähemmän vettä kuin perinteisen puuvillan tuotannossa.1

Kemikaalit

Spinnovan mekaaninen tuotantoprosessi ei vaadi haitallisia liuottavia kemikaaleja.

Spinnova ei käytä ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita puupohjaisten kuitujen tuotannossa. Spinnova ei tarvitse ympäristölupia puupohjaisen kuidun tuotantolaitokselleen.

Vastuullinen arvoketju

Yksi Spinnovan liiketoimintaidean kulmakivistä on vahvojen ja inspiroivien kumppanuuksien rakentaminen arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Vastuullinen raaka-aineiden hankinta

Spinnova on sitoutunut käyttämään vain FSC2-sertifioitua puuta tai jätevirtoja. Spinnovan pilottitehtaan ja yhteisyritys Woodspinin käyttämä eukalyptussellu on peräisin FSC-sertifioidusta ja FSC-kontrolloidusta puusta Brasiliasta. Sertifiointi tarjoaa kolmannen osapuolen varmistuksen ammattimaiselle ja kestävälle puuviljelmien hoidolle. SPINNOVA®-kuidun valmistuksessa käytetty eukalyptus kasvatetaan viljelmillä, jotka on perustettu heikentyneelle maaperälle eivätkä ne ole syrjäyttäneet luonnollisia ekosysteemejä. Sekä Spinnovan pilottilaitokselle että Woodspinin tehtaalle on myönnetty FSC-alkuperäketjun sertifikaatit.

Spinnova on allekirjoittanut Canopy:n kuidunhankintapolitiikan metsien suojelemiseksi.

Spinnovan tavoitteena on rakentaa vastuullinen hankintaketju. Vastuullisuusvaatimukset toimittajille on asetettu palvelun- ja tavarantoimittajien toimintaohjeessa.

Lue lisää 2023 Vuosikatsauksen sivulta 49.

Luonnon monimuotoisuus ja maankäyttö

Spinnovan tavoitteena on varmistaa, että luonnon monimuotoisuutta turvataan ja edistetään yrityksen arvoketjussa. Eukalyptuspohjainen SPINNOVA®-kuitu tarvitsee viljelystä jalostukseen huomattavasti vähemmän maata ja aiheuttaa huomattavasti vähemmän rehevöitymistä perinteiseen puuvillantuotantoon verrattuna3. Lue lisää 2023 Vuosikatsauksen sivulta 51.

Tuoteturvallisuus ja -laatu

Tuoteturvallisuus on olennainen osa Spinnovan innovointia ja tuotekehitystä. Spinnovan tuotantoprosessissa käytetään turvallisia, laajasti käytettyjä lisäaineita. Spinnova tarjoaa kattavat ohjeet prosessissa käytettävien kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Lue lisää 2023 Vuosikatsauksen sivuilta 41 ja 52.

Eettinen liiketoiminta ja sääntöjenmukaisuus

Työterveys ja -turvallisuus


1 Hiilidioksidipäästöjen (CO2 e) vertailu perustuu ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamaan tuotteen ennakoidun hiilijalanjäljen laskentaan, ja siinä on noudatettu ISO 14067:2018 -standardia. Lähteenä perinteisen puuvillan keskimääräisille hiilidioksidipäästöille (CO2 e) globaalisti on käytetty Ecoinvent-tietokantaa. Vedenkulutuksen vertailu perustuu ennakoituun, alustavaan elinkaariarvioon (LCA), ja sen on toteuttanut ulkoinen asiantuntija. Molemmat vertailut kattavat raaka-aineiden hankinnan, raaka-aineiden kuljetuksen ja tuotteiden valmistamisen (ns. kehdosta tehtaan portille).

2 Lähde: Spinnovan FSC® -tavaramerkkilisenssin numero on FSC-C179138

3 Kolmannen osapuolen tekemä kartoittava elinkaarivaikutusten vertailu yhteisyritys Woodspinin tehtaalle Jyväskylässä. Konservatiivinen lähestymistapa sulkien pois tehtaan ylijäämälämmön myynnin, mikä tuo lisää ympäristöhyötyjä järjestelmätasolla.