Yhtiökokous 2022

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5.5.2022 klo 16.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ja pandemiatilanteen ennakoimattomiin muutoksiin varautumiseksi yhtiökokous järjestettiin siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voinut saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Katso tästä toimitusjohtaja Janne Porasen tervehdys yhtiökokoukselle

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 14.4.2022 klo 12.00.

Yhtiölle ei ole määräaikaan mennessä toimitettu vastaehdotuksia osakkeenomistajilta.

Ennakkokysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.4.2022 klo 10.00 asti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen ir@spinnova.fi.

Yhtiölle ei ole määräaikaan mennessä toimitettu ennakkokysymyksiä osakkeenomistajilta.

Verkkolähetys

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Linkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi toimitetaan osallistujille 1-2 päivää ennen kokousta sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä.

Kokousta seuraavien osakkeenomistajien tai asiamiesten ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Kokouksen materiaalit

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioista

Yhtiökokouskutsu 2022

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2021

Vuosikertomus 2021

Hallinto ja tilinpäätös 2021

Muut materiaalit

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet

Tietosuojaseloste