Toimitusjohtajan katsaus

Spinnova on ratkaisemassa tekstiilialan ympäristöhaasteita vastuullisella tekstiilikuidulla


Spinnovan tarina lähtee liikkeelle vuodesta 2009, jolloin perustajat Janne Poranen ja Juha Salmela tekivät mikroselluloosatutkimusta VTT:llä. He tutkivat, voisiko puukuituja kehrätä tekstiilikuiduksi samalla tavalla kuin hämähäkki kutoo proteiinista hämähäkinseittiä. Janne ja Juha päättelivät, että se voisi olla mahdollista, jolloin he jalostivat ja patentoivat tämän prosessin validoiduksi teknologia-alustaksi. Spinnovan teknologia mahdollistaa, että SPINNOVA®-kuidun raaka-aineena voidaan käyttää puusellua, nahkajätettä, maatalousjätettä ja kierrätettyä puuvillaa tai muuta tekstiilijätettä.

SPINNOVA®-kuitu on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja nopeasti biohajoavaa. Se ei sisällä mikromuoveja ja sitä voidaan valmistaa ilman liuottamista tai muita vahingollisia kemikaaleja tai lisäaineita.

PUOLIVUOTISKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2023 (31.8.2023)

VÄLIAIKAISEN TOIMITUSJOHTAJAN BEN SELBYN KOMMENTIT

“Toukokuussa yhteisyrityksemme Woodspin avasi ensimmäisen puupohjaista SPINNOVA®-kuitua tuottavan laitoksen. Tehtaan avajaiset houkuttelivat lähes 100 kutsuvierasta tutustumaan Suomessa sijaitsevaan tehtaaseen. Spinnova viimeisteli tehtaan teknologia-asennukset keväällä, ja teknologia luovutettiin onnistuneesti. Toukokuusta alkaen tehtaan operoinnista on vastannut Woodspin. Tehtaan ylösajo jatkuu, ja laitteiston tuotantonopeutta lisätään asteittain. Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on tuhat tonnia kestävästi valmistettua tekstiilikuitua vuodessa.

Suzano Finland Woodspinin raaka-ainetoimittajana jatkaa tuotantoprosessinsa kehittämistä parantaakseen tuottamansa puupohjaisen mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) laatua ja prosessinsa tehokkuutta. Suzanon kehittäessä MFC-prosessiaan on odotettavissa, että ensimmäistä Woodspinin laitosta käytetään pääasiassa tutkimukseen ja kehitykseen uusien MFC-erien testaamiseksi, ja että kaupalliset tuotantomäärät tulevat olemaan rajallisia lyhyellä aikavälillä. Asiakasprojekteihin liittyvien sitoumusten täyttämiseksi Woodspinin tehtaalla on vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytetty valmistuksessa vaihtoehtoista skandinaavista puupohjaista mikrofibrilloitua selluloosaa (MFC). Ensimmäiset kaupalliset toimitukset vaihtoehtoisesta raaka-aineesta valmistettua kuitua on nyt lähetetty tehtaalta. Spinnovan tekstiilien kehitystyö jatkuu, ja suunnittelemme ensimmäisten Suzanon MFC:stä valmistettujen tuotteiden lanseeraamista, kun raaka-aineen laatutaso on riittävä. 

Yhdessä Suzanon kanssa olemme keränneet oppeja Woodspinin ensimmäisestä tehtaasta Woodspinin seuraavan tehtaan investointia koskevan päätöksenteon tueksi. Spinnova työskentelee aktiivisesti Suzanon kanssa parantaakseen puupohjaisen raaka-aineprosessin (MFC:n) tehokkuutta ja tuotetun MFC:n laatua. Samanaikaisesti Spinnova jatkaa edelleen teknologiakonseptinsa kehittämistä pienentääkseen investointeja tuotettua kuitutonnia kohti verrattuna ensimmäiseen tehtaaseen.  Markkinapotentiaali ja Suzanon kanssa yhteinen tavoite kasvattaa tuotantokapasiteettia pysyvät muuttumattomina.

Spinnovan ja ECCOn sovittua jatkavansa nahkapohjaisen kuidun kaupallistamista Respinillä olemme aloittaneet toteutettavuuden arvioinnin ja esisuunnittelun ensimmäisestä kaupallisesta tehtaasta, jonka on tarkoitus sijaita Alankomaissa.

Spinnova näkee suuren potentiaalin muista raaka-aineista, kuten tekstiilijätteestä ja maatalousjätteestä, valmistetussa kuidussa, ja jatkoimme panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Meillä oli ilo saada heinäkuussa Business Finlandilta noin 1,9 miljoonan euron avustus näiden raaka-aineiden tutkimiseen, SPINNOVA-kuidun® kierrätykseen ja energiatehokkaamman raaka-aineiden jalostuksen kehittämiseen. Odotamme tämän avaavan Spinnovalle uusia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa lisäämällä uusia raaka-aineiden jalostus- ja kuidunkierrätyskomponentteja teknologiatarjontaansa.

Toinenkin merkittävä yhteistyö konkretisoitui, kun Haltin Cyclus unisex -parkatakki saapui kauppoihin huhtikuun alussa. Parka on valmistettu ympäristöystävällisestä SPINNOVA®-kuidusta ja puuvillasta sekä värjätty ruotsalaisen Imogon kestävällä teknologialla.

Kesäkuussa solmimme portugalilaisen edistyksellisen kehräämön Tearfilin kanssa langankehruun tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvän yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Tearfil vastaa Spinnovan tuotekehitykseen tarkoitetun langankehruulinjan operatiivisesta toiminnasta. Tuotekehitykseen tarkoitettu langankehräämölinja tulee sijaitsemaan Tearfilin tiloissa, Euroopan merkittävimmän tekstiiliteollisuuden keskittymän läheisyydessä Portugalissa. Yhteystyö edistää pääsyämme maailmanlaajuisille tekstiilimarkkinoille.

Olen tyytyväinen, että liikevaihtomme kasvoi raportointikaudella. Liikevaihtomme kasvoi 8,8 miljoonaan euroon 7,6 miljoonasta eurosta, pääasiassa teknologiamyynnin vetämänä. Liiketuloksemme oli noin -11 miljoonaa euroa, kun se tammi-kesäkuussa 2022 oli -5,8 miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku oli odotettavissa, ja se oli seurausta meidän ja yhteisyritystemme toiminnan ylösajosta ja kasvaneista henkilöstökustannuksista. Katsauskauden aikaiset kuuden miljoonan euron investoinnit kohdistuivat ensisijaisesti Woodspin-yhteisyritykseen.

Spinnova tiedotti tänään, että yhtiö on päättänyt arvioida nykyistä strategiaansa priorisoidakseen ne osat, jotka tuottavat nopeimmin kassavirtaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja tuottavat eniten arvoa yhtiön sidosryhmille.

Haluan kiittää omistautunutta tiimiämme ja kumppaneitamme heidän ahkerasta työstään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sen ansiosta pystyimme saavuttamaan merkittäviä virstanpylväitä kehityksessämme, joista merkittävimpänä teknologian onnistunut luovuttaminen Woodspinille.”

Ben Selby
Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja