Osakkeenomistajat

Spinnovan suurimmat osakkeenomistajat

Spinnovan yhtiöjärjestyksessä on määritelty rajat, joissa tapauksissa osakkeenomistajien on tehtävä ilmoitus, jos omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 2/3 tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä. Liputusilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen ir@spinnova.com.

Omistusjakauma osakelukumäärän perusteella

Omistusjakauma sektoreittain

Omistusjakauma maittain