Hallinto ja johtaminen

Spinnovan hallinto ja johtaminen perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja First Northin sääntöihin ja ohjeisiin. Spinnova noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Spinnova ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.


Hallinnointiperiaatteet

Spinnovalla on vahvistetut hallinnointiperiaatteet. Spinnova on laatinut ensimmäisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään tilikaudelta 2021.

Lue lisää!