Hallinto ja johtaminen

Spinnovan hallinto ja johtaminen perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja First Northin sääntöihin ja ohjeisiin. Spinnova noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Spinnova ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.


Hallinnointiperiaatteet

Spinnovalla on vahvistetut hallinointiperiaatteet. Spinnova laatii ensimmäisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään tilikaudelta 2021. Selvitys annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa tässä verkkopalvelussa.

Lue lisää!