Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekiserihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle. Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimii yhtiön tilintarkastajana päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Markku Launis on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.