Toimintatapaohje

Spinnovalla on toimintatapaohje (Code of Conduct), joka koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä ja johtajia myös yhteisyritysten tai Spinnovan tytäryhtiöiden työtehtävissä. Toimintatapaohjeessa kuvataan yhtiön yleisesti hyväksytyt toimintatavat ja yhtiön sitoutuminen lakien ja määräysten noudattamiseen.

Spinnovan toimintatapaohje kattaa seuraavat aiheet: