Toimintatapaohje

Spinnovalla on toimintatapaohje, joka koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä ja johtajia myös yhteisyritysten tai Spinnovan tytäryhtiöiden tehtävissä. Toimintatapaohjeessa kuvataan yleisesti hyväksytyt toimintatavat sekä sitoutuminen lakien ja määräysten noudattamiseen.

Toimintapaohje kattaa mm.:

  • Vastuullisuus
  • Lakien noudattaminen
  • Brändi, maine ja julkisuuskuva
  • Kilpailuoikeus
  • Lahjonnan ja korruption kielto
  • Eturistiriidat
  • Työsuhdekeksinnöt ja immateriaalioikeudet

Lue lisää!