Hyväksytty neuvonantaja

aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37
00100 Helsinki
Puh. 010 292 5810