2022

Vuosikertomus

Tämä on Spinnova

Spinnovan missiona on tuottaa maailman vastuullisimpia tekstiilikuituja ja -materiaaleja ympäristön ja ihmiskunnan hyväksi.

SPINNOVA®-kuitu on mullistava vastuullinen tekstiilikuitu, jonka käänteentekevä patentoitu tuotantoteknologia jäljittelee hämähäkin seitin kudontaa. SPINNOVA®-kuitua voidaan valmistaa useista raaka-aineista puusta nahkajätteeseen sekä maatalousjätteestä, elintarvike- ja juomateollisuuden jätteestä ja tekstiilijätteestä. SPINNOVA®-kuidun ulkonäkö ja tuntuma ovat samanlaisia kuin luonnonkuiduilla kuten puuvilla ja pellava.

Merkittäviä tapahtumia vuonna 2022

  • Tuotelanseerauksemme
  • Innovaatiot ja palkinnot
  • Johtoryhmämme

Vuosikatsauksessa sivulla 6

Taloudellinen tulos

Taloudellinen tulos

Taloudellisen kehityksen koonti ajalta 1.1. – 31.12.2022.

Hallinto, palkitseminen ja tilinpäätös 2022 -osiossa sivulla 37.

Edistyminen vuonna 2022 liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa

Edistyminen vuonna 2022 liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Spinnova-konserni asetti itselleen keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet.

Hallinto, palkitseminen ja tilinpäätös 2022 -osiossa sivulla 34 (Toisesta osiosta).

Vastuullisuus Spinnovalla

Spinnovan koko liiketoiminta perustuu vastuullisuuteen. Teknologiamme kehitettiin vastaamaan globaalin tekstiiliteollisuuden suuriin kestävyyshaasteisiin. Spinnova edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita korvaamalla runsaasti vettä ja kemikaaleja kuluttavia ja hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia materiaaleja kuten puuvillaa.

Samalla pyrimme määrätietoisesti varmistamaan, että omat toimintomme ovat mahdollisimman vastuullisia. Sitoudumme suojelemaan ympäristöä ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoudumme lisäksi kehittämään jatkuvasti vastuullisuusprosessejamme, kuten asianmukaista huolellisuutta koskevia prosesseja ja vastuullista hankintaa, varmistaaksemme, että ymmärrämme ja otamme huomioon vaikutuksemme ihmisiin ja ympäristöön.

Vuosikatsauksessa sivulla 19.

GRI-taulukot

GRI-taulukot

Spinnovan tilivuoden 2022 vastuullisuusraportointi on laadittu viitaten GRI-standerdeihin.

Vuosikatsauksessa sivulla 45.

Osakkeen kehitys

Osakkeen kehitys

Spinnovan osakkeet noteerataan Nasdaq First Growth Market Finland -kasvumarkkinapaikalla. Spinnovan osakepääoma on 80 000 tuhatta euroa ja vuoden 2022 lopussa osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 51 538 235.

Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000507595 ja kaupankäyntitunnus SPINN.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Vuosikatsauksessa sivulla 51.

Palkitseminen

Tässä tilikauden 2022 palkitsemisraportissa (”Palkitsemisraportti 2022”) kerrotaan Spinnova Oyj:n (”Spinnova” tai ”yhtiö”) hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta. Palkitsemisraportti 2022 noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinointikoodin 2020 raportointivaatiumuksia ja soveltuvaa lainsäädäntöä.

Hallinto, palkitseminen ja tilinpäätös 2022 -osiossa sivulla 22.