Tietosuojaseloste

Spinnova Oy (“Spinnova”, “me”, “meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään henkilötietoja spinnovagroup.com -verkkosivuston (”verkkosivusto”) käytön sekä sijoittaja- tai liiketoimintasuhteen hallinnoimisen ja siihen liittyvän viestinnän yhteydessä. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen.  

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat suojattu ja jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. 

1. Miten keräämme henkilötietoja? 

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

2. Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietoja?  

Henkilötietoja käsitellään verkkosivuston käytön sekä sijoittaja- tai liiketoimintasuhteeseen liittyvän viestinnän yhteydessä seuraaviin tarkoituksiin: 

Tarkoitus Käsittelyn asiayhteysHenkilötietojen ryhmät
Verkkosivuston hallinnoiminen ja viestien välittäminen viestintäverkoissa. Henkilötietojen käsittely verkkosivuston hallinnoimiseksi ja viestien välittämiseksi. Käsittelyä suoritetaan esimerkiksi kerätessämme verkkotunnistetietoja, jotta voimme tarjota verkkosivuston vierailijalle sekä varmistaa verkkosivuston toimivuuden.  Verkkotunnistetiedot (mukaan lukien IP-osoite ja evästetiedot)Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme Spinnovan edut relevantin viestinnän ja sisällön vastaanottamisessa, välittämisessä ja julkaisemisessa. 
Verkkosivuston käytön mittaaminen ja kehittäminen.Henkilötietojen käsittely verkkosivuston käytön mittaamiseksi ja kehittämiseksi, esimerkiksi asettaessamme tilastollisia ja analyyttisiä evästeitä laitteellesi.  Verkkotunnistetiedot (mukaan lukien IP-osoite ja evästetiedot)Suostumus. Käsittely perustuu verkkosivuston vierailun yhteydessä saatuun suostumukseen.  
Sijoittaja- ja liiketoimintasuhteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittely sijoittaja- ja liiketoimintasuhteiden hoitamiseksi. Käsittelyä suoritetaan esimerkiksi ylläpitäessämme sijoittajien ja muiden sidosryhmäläisten yhteystietoja sekä kommunikoidessamme näiden kanssa Spinnovan toimintaan liittyen. Yksilöintitiedot Yhteystiedot OrganisaatiotiedotOikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme Spinnovan edut sijoittaja- ja liiketoimintasuhteiden hoitamisessa.  
Liiketoimintaan liittyvän viestinnän toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely liiketoimintaan liittyvän viestinnän toteuttamiseksi. Käsittelyä suoritetaan esimerkiksi tilatessasi uutiskirjeemme, lehdistötiedotteemme tai muuta vastaavaa viestintäsisältöä Spinnovaan liittyen.  Yksilöintitiedot Yhteystiedot OrganisaatiotiedotOikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme Spinnovan edut liiketoimintaan liittyvän viestinnän välittämisessä ja julkaisemisessa.
Tapahtumien järjestäminen.  Henkilötietojen käsittely tapahtumien järjestämiseksi, esimerkiksi lähettäessämme tapahtumakutsuja ja vastaanottaessamme ilmoittautumisia. Yksilöintitiedot Yhteystiedot OrganisaatiotiedotOsallistumistiedot Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme Spinnovan edut tapahtumien järjestämisessä. 

3. Kenelle jaamme henkilötietoja?  

Tarvittaessa jaamme henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa. Kategorisoimme kolmannet osapuolet, jotka vastaanottavat henkilötietoja palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Spinnovan lukuun tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Palveluntarjoajat:

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Tällaisiin palveluntarjoajiin kuuluu esimerkiksi Seravo Oy (verkkosivuston hosting-palvelu) ja Cision Finland Oy (julkaisujen ja tiedotteiden lähettäminen).  

Muut vastaanottajat: 

Tietyissä tapauksissa jaamme tietojasi muiden vastaanottajien kanssa. Tällaisiin muihin vastaanottajiin lukeutuu esimerkiksi Google LLC, jonka palveluita käytämme Google Analyticsin käytön yhteydessä. Google Analyticsin käyttötarkoituksena on verkkosivuston käytön mittaaminen ja kehittäminen (voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää Google Analyticsin keräämiä tietoja täältä). Kategorisoimme Googlen muihin vastaanottajiin, koska Google voi käyttää Google Analyticsin keräämiä tietoja myös omiin tarkoituksiinsa. 

Tarpeen vaatiessa jaamme tietojasi myös ulkopuolisille neuvonantajillemme (esim. tilintarkastajat ja asianajotoimistot), viranomaisille, tuomioistuimille sekä mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajalle tai myyjälle.  

4. Missä käsittelemme henkilötietoja?  

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti EU:n/ETA:n sisällä ja pyrimme aina varmistamaan, että henkilötietoja ei siirrettäisi kolmansiin maihin EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa tietojen vastaanottajan suorittaman käsittelyn seurauksena henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, tai niihin on pääsy EU:n/ETA:n ulkopuolisesta maasta, toimeenpanemme asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Tällaisia suojatoimia ovat erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet. Jos sinulla on kysyttävää maista, joihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojakeinoja käytämme henkilötietojen suojaamiseksi, ota yhteyttä osoitteeseen info@spinnova.com.   

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja? 

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Noudatamme seuraavia periaatteita henkilötietojen säilyttämisen ja poistamisen suhteen:  

6. Oikeutesi 

Tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on oikeus:

7. Spinnovan yhteystiedot 

Spinnova on sitoutunut varmistamaan, että henkilötiedot pysyvät täsmällisinä ja päivitettyinä eri käyttötarkoituksia varten. Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä osoitteessa comms@spinnova.com .

Käyttäessäsi tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja/tai toimittamaan muita lisätietoja, jotta pystymme varmistamaan hallinnoimiemme henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden. 

Jos katsot, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai et ole tyytyväinen siihen, miten vastaamme oikeuksiesi käyttämiseen liittyvään pyyntöön, voit tehdä asiasta valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa toimivaltaisena viranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/etusivu

8. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta lisäämällä päivitetyn version verkkosivustolle. Päivitetty versio korvaa aikaisemmat versiot. Jos käytännöissämme tapahtuu olennaisia muutoksia voimme ilmoittaa sinulle muutoksista myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai lisäämällä ilmoituksen verkkosivustolle ja/tai sosiaalisen median sivuillemme kohtuullisessa ajassa ennen muutosten voimaantuloa.