Osaketietoa

Spinnova Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Spinnovan osakepääoma on 80 000 tuhatta euroa, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 52 228 685. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Spinnovan osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000507595.