Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Spinnovan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tehtävät

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa Yhtiötä.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus myös hyväksyy ja vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset, sekä yhtiön sisäiset ohjeistukset ja palkitsemispolitiikan, sekä päättää kannustinjärjestelmistä toimitusjohtajalle ja henkilöstölle.

Hallitus valitsee lisäksi Spinnovan toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ellei varinainen yhtiökokous ole tätä valinnut.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja merkityksellisiltä eri teollisuuden aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Spinnovan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat: Janne Poranen, Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Julio Ramundo, Jari Vähäpesola, Vesa Silaskivi ja Sebastian Vinsten.

Janne Poranen

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2022
Yhtiön toinen perustaja
Syntynyt 1972
Fysiikan tohtori
Suomen kansalainen
Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 2 663 030 osaketta ja 8 000 2020 B-optiota (jokainen 2020 B-optio oikeuttaa merkitsemään 30 osaketta)

Työkokemus 

 • Toimitusjohtaja, Spinnova Oyj 2014–2022
 • Johtava tutkija, VTT 2014–2015 
 • Kuitujen ja biopohjaisten materiaalien tutkimusalueen johtaja, VTT 2014 
 • Teknologiajohtaja, VTT 2006–2013 
 • Asiakasvastaava, VTT 2006 
 • Ryhmänjohtaja, VTT 2005–2006 
 • Vararyhmänjohtaja, VTT 2002–2004 
 • Tiiminvetäjä, VTT Processes, Fluid Dynamics Team, VTT 2002 
 • Vanhempi tutkija, VTT Processes, VTT 2001–2002 
 • Vieraileva työntekijä, VTT Processes (University of Maine, Department of Chemical Engineering), VTT 2001 
 • Tutkija, VTT Energy, VTT 1999–2001 
 • Tutkija, Jyväskylän yliopisto 1997

Petri Kalliokoski

Hallituksen jäsen vuodesta 2023, tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1975
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 5 800 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

 • Toimitusjohtajana ja yrittäjä, High Metal Oy 2/2018 –
 • Deputy CEO, VTT, 2016-2018
 • Executive Vice President at VTT (ICT & Electronics), 2014-2018
 • Senior Vice President (Strategy & Business Development), VTT, 2010-2013
 • CEO VTT International (part-time), VTT, 2010-2015
 • Vice President (Innovation) VTT, 2006-2009
 • Team Leader (Industrial Management), 2002-2005
 • Research positions, VTT, 1999-2001
 • Technical Sales (osa-aikainen), Etherma Scandinavia Oy 1997-1998

Luottamustoimet

 • Puheenjohtaja, SPL Company Oy, ukko.fi 2018 –
 • Johtokunnan jäsen, Business Finland 2024-
 • Puheenjohtaja, mcare Group Oy 2018 –2023
 • Puheenjohtaja, The Warming Surfaces Company Oy 2023 –
 • Jäsen, Innovestor Group Oy 2020 –
 • Puheenjohtaja, Mielipalvelut Oy 2021-2023
 • Puheenjohtaja, Innovestor Ventures Oy 2018-2021
 • Varapuheenjohtaja, Energent Oy 2015-2021
 • Varapuheenjohtaja, SopValm Oy 2015-2019
 • Puheenjohtaja & Varapuheenjohtaja, Makron Group Oy 2010-2019
 • Jäsen, Gasera Oy 2018-2019
 • Puheenjohtaja, VTT Ventures Oy2012-2018
 • Puheenjohtaja, VTT Expert Services Oy (nykyinen Eurofins Oy) 2016-2018
 • Jäsen, DIMECC Oy 2016-2018
 • Jäsen, Technology Industries of Finland 2021 –
 • Jäsen, Research Impact Foundation 2018 –
 • Varapuheenjohtaja, The New Work Association 2021
 • Deputy member, Technology Industries of Finland 2018-2020
 • Puheenjohtaja, ICT Labs Helsinki 2015-2017

Hanna Liiri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018, tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1970
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 4 048 680 osaketta (Besodos Investors Oy:n omistamat), 12 500 osaketta (henkilökohtainen omistus) ja 0 optiota

Työkokemus

 • toimitusjohtaja ja salkunhoitaja, Besodos Investors Oy 2005–
 • osakemeklari, United Bankers Securities Oy 1999–2004
 • talouden assistentti, Jaakko Pöyry Group 1999
 • taloushallinnon tehtäviä Suomessa ja Saksassa, GS-Hydro Group 1991–1998

Luottamustoimet

 • hallituksen jäsen, Rester Oy 2022–
 • hallituksen jäsen, Woodly Oy 2017–
 • hallituksen jäsen, Paptic Oy 2015–
 • hallituksen jäsen, GuardianX Technologies Oy 2019–2020
 • hallituksen jäsen, Sellusta Finland Oy/Sukarwood 2016–2018
 • hallituksen varajäsen, Spinnova Oy 2014–2018

Julio Ramundo

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Syntynyt 1969
Brasilian kansalainen
Taloustieteen kandidaatti, MBA-tutkinto
Ei riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

SUZANO SA:

 • New Business Director, CVC and Carbon 2022-
 • Corporate Finance Director, CVC and Carbon, 2019-2021

BNDES – the Brazilian Development Bank:

 • Deputy Managing Director (Head of Division), Industrial and Services: 2017-2019
 • BNDES and BNDESPAR’s Executive Director 2011-2016
 • Deputy Managing Director (Head of Division), Industrial and Services 2008-2011
 • Deputy Managing Director (Head of Division), Social Infrastructure 2006-2008
 • Head of the ITC Industry department 2003-2006
 • Head of the Retail, Tourism and Services department 2001-2002

IFC, The World Bank:

 • Summer intern (during MBA course), LATAM Division: 2000-2000
 • BNDES, Assistant for the fiscal affairs division 1997-1999
 • BNDES, Economist (project analyst) in the steel industry department 1993-1996

Sebastian Vinsten

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Syntynyt 1977
Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Työkokemus

 • Chief Supply Chain Officer, NA-KD 2021 –
 • Brand Director, Women’s Brand Fransa, DK Company Vejle 2019-2021
 • Vice CEO/Vice President, Brand, J. Lindeberg 2017-2019
 • Global Buying & Design Director, J. Lindeberg 2013-2019
 • Product/Brand Director, Bestseller Fashion Group China 2008-2013
 • Brand Manager, Möller & CO 2006-2008
 • Buying Manager, 4YOU, Brandtex Group 2004-2006
 • Buyer, Fipotex 2001-2003

Vesa Silaskivi

Hallituksen jäsen vuodesta 2024, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1966
Suomen kansalainen
Oikeustieteen tohtori, lisensiaatintutkinto (liiketoiminta, johtaminen ja operatiiviset toiminnot)
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Työkokemus

 • Partner, Managing Partner, Hammarström Puhakka Partners, Attorney’s Ltd 2004-2016
 • Chief Financial Officer, Elisa Oyj 2002-2003
 • Executive Vice President, Corporate Planning, Elisa Oyj 2000-2002
 • Senior Vice President, Corporate Planning, Valio Oy 1997-2000
 • Chief Legal Officer, Director of EU affairs, Valio Oy 1991-1997

Luottamustoimet

 • Puheenjohtaja, FlyMaaS (LYGG)
 • Puheenjohtaja, Biohit
 • Puheenjohtaja, Sarastia
 • Puheenjohtaja, Savonlinja
 • Puheenjohtaja, Foamit Group
 • Puheenjohtaja, Router Group
 • Puheenjohtaja, Finanssi-Kontio
 • Jäsen, Lumme Energia
 • Jäsen, eMabler
 • Jäsen, Fisigma Holding
 • Senior Advisor, HPP Attorneys Ltd 2016-2021

Jari Vähäpesola

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Syntynyt 1959
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Työkokemus

 • Strategic Advisor, Valmet Oyj 2023
 • Business Line President, Paper, Valmet Oyj 2014-2023
 • President, Paper Business Line, Metso Paper Oy 2011-2013
 • Senior Vice President, Paper Machines and Paper Finishing business units, Paper Business Line, Metso Paper Oy 2011
 • Senior Vice President, Paper Machines business unit, Paper Business Line, Metso Paper Oy 2008-2010
 • Senior Vice President, Service business unit, Paper and Board Business Line, Metso Paper Oy 2007-2008
 • President, Service Business Line, Metso Paper Oy 2006-2007
 • Senior Vice President, Services, Paper Business Line, Metso Paper Oy 2004-2005
 • Senior Vice President, Sales and Marketing, Service Business Line, Metso Paper Oy 2002-2004
 • Managing Director, Metso Paper Limited, UK, Metso Paper Oy 2000-2001
 • General Manager and Vice President, Jyväskylä Service Center, Valmet Oy 1999-2000
 • Business Manager, Roll Services, Jyväskylä Service Center, Valmet Oy 1997-1999
 • Product Sales Manager, Roll Services, Jyväskylä Service Center, Valmet Oy 1996-1997
 • Technical Sales Manager, Roll Services, Valmet-Appleton Inc., USA, Valmet Oy 1994-1996
 • Product Specialist, Roll Conditioning, Valmet-Appleton Inc., USA, Valmet Oy 1993-1994
 • Product Development Engineer, Rolls and Materials, Valmet Paper Machinery, Rautpohja, Valmet Oy 1987-1993
 • Product Development Engineer, New products, Inha Works, Fiskars Oy Ab 1984-1987

Luottamustoimet

 • Adviser to Spinnova’s Board of Directors, 2023 –
 • Vice Chairman of the board, JAMK University of Applied Sciences Ltd 2020-2022
 • Member of the board, JAMK University of Applied Sciences Ltd 2016-2020
 • Chairman of the board, Valmet Dura Oy (JV with Yamauchi Corp, Japan) 2008-2010
 • Member of the board, Elomatic Paper & Mechanical Oy 2008-2010
 • Member of the board, Valmet Dura Oy (JV with Yamauchi Corp, Japan) 2007-2008