Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Spinnovan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tehtävät

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa Yhtiötä.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus myös hyväksyy ja vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset, sekä yhtiön sisäiset ohjeistukset ja palkitsemispolitiikan, sekä päättää kannustinjärjestelmistä toimitusjohtajalle ja henkilöstölle.

Hallitus valitsee lisäksi Spinnovan toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ellei varinainen yhtiökokous ole tätä valinnut.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja merkityksellisiltä eri teollisuuden aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Spinnovan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat:

Harri Sundvik

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 ja jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Syntynyt 1957
Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 2 500 2020 B-Optiota (COBL UK Ltd:llä, jossa Sundvik käyttää määräysvaltaa)

Työkokemus

 • investointipankkitoiminnan toimitusjohtaja, JPMorgan 1987–2006

Luottamustoimet

 • Executive Chairman, Clean Machining, ECE Ecocooling Engineering Ltd 2020–
 • Executive Chairman, Global solar energy transformation, ICS 2019–
 • investointipankkitoiminnan varapuheenjohtaja, Bank of America Merrill Lynch 2006–2016
 • hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen useissa teknologiastartupeissa ja kehittyvissä vastuullisissa kasvuyhtiöissä

Gert Kroner

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Syntynyt 1970
Itävallan kansalainen
Tohtori
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

 • Vice President of Global R&D, Lenzing AG 2018–
 • Vice President of Global R&D Product Innovation, Lenzing AG 2017–2018
 • Global Director of Production Innovation, Lenzing AG 2015–2017
 • Head of Product R&D, Lenzing AG 2014–2015
 • Head of Fibre Science, Lenzing AG 2007–2013

Luottamustoimet

 • hallituksen puheenjohtaja, Kompetenzzentrum Holz GmbH 2020–

Hanna Liiri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1970
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 4 048 680 osaketta (Besodos Investors Oy:n omistamat), 2 500 osaketta (henkilökohtainen omistus) ja 0 optiota

Työkokemus

 • toimitusjohtaja ja salkunhoitaja, Besodos Investors Oy 2005–
 • osakemeklari, United Bankers Securities Oy 1999–2004
 • talouden assistentti, Jaakko Pöyry Group 1999
 • taloushallinnon tehtäviä Suomessa ja Saksassa, GS-Hydro Group 1991–1998

Luottamustoimet

 • hallituksen jäsen, Woodly Oy 2017–
 • hallituksen jäsen, Paptic Oy 2015–
 • hallituksen jäsen, GuardianX Technologies Oy 2019–2020
 • hallituksen jäsen, Sellusta Finland Oy/Sukarwood 2016–2018
 • hallituksen varajäsen, Spinnova Oy 2014–2018

Vinicius Nonino

Hallituksen jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1970
Brasilian kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

 • New Business Executive Officer, Suzano S/A 2019–
 • New Business Strategy Director, Fibria Celulose S/A 2007–2019
 • Corporate Strategy Manager, Votorantim Group 2003–2007
 • Associate Consultant, A.T. Kerney 2001–2003
 • Account Manager, Firmenich Group 1994–1995

Luottamustoimet

 • hallituksen jäsen, IBEMA Papel Cartão 2019–
 • hallituksen jäsen, Ensyn Corporation 2012–

Sari Pohjonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022; Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1966
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 400 osaketta

Työkokemus 

 • Talous- ja rahoitusjohtaja, Oriola Oyj 2021– 
 • Talousjohtaja, Fiskars Group 2017 and 2021 
 • Toimitusjohtajan sijainen, Fiskars Group 2018–2021 
 • Talousjohtaja, Reima Group 2013–2016 

Luottamustehtävät 

 • Hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oy 2019– 
 • Hallituksen jäsen, Oilon Group Oy 2021– 
 • Hallituksen jäsen, Jane ja Aatos Erkon säätiö 2021– 
 • Hallituksen jäsen, Stockmann Oyj Abp 2022– 

Janne Poranen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014, toinen yhtiön perustajista Syntynyt 1972
Fysiikan tohtori
Suomen kansalainen
Ei riippumaton yhtiöstä

Omistus: 3 382 500 osaketta ja 8 000 kpl 2020 B-Optiota

Työkokemus 

 • Johtava tutkija, VTT 2014–2015 
 • Kuitujen ja biopohjaisten materiaalien tutkimusalueen johtaja, VTT 2014 
 • Teknologiajohtaja, VTT 2006–2013 
 • Asiakasvastaava, VTT 2006 
 • Ryhmänjohtaja, VTT 2005–2006 
 • Vararyhmänjohtaja, VTT 2002–2004 
 • Tiiminvetäjä, VTT Processes, Fluid Dynamics Team, VTT 2002 
 • Vanhempi tutkija, VTT Processes, VTT 2001–2002 
 • Vieraileva työntekijä, VTT Processes (University of Maine, Department of Chemical Engineering), VTT 2001 
 • Tutkija, VTT Energy, VTT 1999–2001 
 • Tutkija, Jyväskylän yliopisto 1997

Juha Salmela

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Syntynyt 1973
Suomen kansalainen
Luonnontieteiden maisteri
Ei riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 3 382 200 osaketta ja 8 000 2020 B-Optiota

Työkokemus

 • tutkija, tiiminvetäjä ja päätutkija, VTT 1997–2014
 • vieraileva työntekijä, University of British Columbia, Kanada 2004–2005

Timo Soininen

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 ja hallituksen jäsen vuodesta 2014.  Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen. Yksi Spinnovan perustajista.
Syntynyt 1965
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 937 860 osaketta. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltayhtiö Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 97 320 osaketta. Timo Soinisella on 6 441 2020 A-Optiota ja 25 763 2020 B-Optiota.

Työkokemus

 • toimitusjohtaja ja yksi perustajista, Small Giant Games Oy 2014–2020
 • neuvonantaja, Critical Force Entertainment Oy 2015–
 • toimitusjohtaja, Sulake Corporation 2001–2010
 • markkinointijohtaja, StepStone Oy 2000–2001
 • markkinointipäällikkö ja johtoryhmän jäsen, United Biscuits Nordic – Fazer Keksit Oy 1995–2000

Luottamustehtävät

 • hallituksen puheenjohtaja, Small Giant Games Oy 2020–
 • osakas ja hallituksen puheenjohtaja, Nightingale Health Oyj 2020–
 • hallituksen puheenjohtaja, Villagecape Ventures Oy 2014–
 • hallituksen jäsen, Aiforia Technologies Oy 2014–2020
 • hallituksen jäsen, Fingertip Oy 2012–2017