Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Spinnovan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tehtävät

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa Yhtiötä.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus myös hyväksyy ja vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset, sekä yhtiön sisäiset ohjeistukset ja palkitsemispolitiikan, sekä päättää kannustinjärjestelmistä toimitusjohtajalle ja henkilöstölle.

Hallitus valitsee lisäksi Spinnovan toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ellei varinainen yhtiökokous ole tätä valinnut.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja merkityksellisiltä eri teollisuuden aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Spinnovan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat: Janne Poranen, Harri Sundvik, Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Julio Ramundo, Juha Salmela ja Kirsi Sormunen.

Janne Poranen

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2022
Yhtiön toinen perustaja
Syntynyt 1972
Fysiikan tohtori
Suomen kansalainen
Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 2 663 030 osaketta ja 8 000 2020 B-optiota

Työkokemus 

 • Toimitusjohtaja, Spinnova Oyj 2014–2022
 • Johtava tutkija, VTT 2014–2015 
 • Kuitujen ja biopohjaisten materiaalien tutkimusalueen johtaja, VTT 2014 
 • Teknologiajohtaja, VTT 2006–2013 
 • Asiakasvastaava, VTT 2006 
 • Ryhmänjohtaja, VTT 2005–2006 
 • Vararyhmänjohtaja, VTT 2002–2004 
 • Tiiminvetäjä, VTT Processes, Fluid Dynamics Team, VTT 2002 
 • Vanhempi tutkija, VTT Processes, VTT 2001–2002 
 • Vieraileva työntekijä, VTT Processes (University of Maine, Department of Chemical Engineering), VTT 2001 
 • Tutkija, VTT Energy, VTT 1999–2001 
 • Tutkija, Jyväskylän yliopisto 1997

Harri Sundvik

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022 ja jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1957
Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 0 osaketta ja 1 250 2020 B-Optiota (COBL UK Ltd:llä, jossa Sundvik käyttää määräysvaltaa)

Työkokemus

 • Investointipankkitoiminnan toimitusjohtaja, JPMorgan 1987–2006 (Lontoo)
 • Global Investment Bankingin varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Bank of America Merrill Lynch 2006–2016 (Lontoo)

Luottamustoimet

 • Hallituksen puheenjohtaja, Aurion Machining Technologies Oy (kestävä koneistus) 2020–
 • Hallituksen puheenjohtaja, ICS Oy (aurinkoenergiatekniikka), 2019–
 • Hallituksen puheenjohtaja, Dassiet Oy (kestävät materiaalit & teknologiat) 2022–

Petri Kalliokoski

Hallituksen jäsen vuodesta 2023, Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1975
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

 • Toimitusjohtajana ja yrittäjä, High Metal Oy 2/2018 –
 • Deputy CEO, VTT, 2016-2018
 • Executive Vice President at VTT (ICT & Electronics), 2014-2018
 • Senior Vice President (Strategy & Business Development), VTT, 2010-2013
 • CEO VTT International (part-time), VTT, 2010-2015
 • Vice President (Innovation) VTT, 2006-2009
 • Team Leader (Industrial Management), 2002-2005
 • Research positions, VTT, 1999-2001
 • Technical Sales (osa-aikainen), Etherma Scandinavia Oy 1997-1998

Luottamustoimet

 • Puheenjohtaja, SPL Company Oy, ukko.fi 2018 –
 • Puheenjohtaja, mcare Group Oy 2018 –
 • Puheenjohtaja, The Warming Surfaces Company Oy 2023 –
 • Jäsen, Innovestor Group Oy 2020 –
 • Puheenjohtaja, Mielipalvelut Oy 2021-2023
 • Puheenjohtaja, Innovestor Ventures Oy2018-2021
 • Varapuheenjohtaja, Energent Oy 2015-2021
 • Varapuheenjohtaja, SopValm Oy 2015-2019
 • Puheenjohtaja & Varapuheenjohtaja, Makron Group Oy 2010-2019
 • Jäsen, Gasera Oy 2018-2019
 • Puheenjohtaja, VTT Ventures Oy2012-2018
 • Puheenjohtaja, VTT Expert Services Oy (nykyinen Eurofins Oy) 2016-2018
 • Jäsen, DIMECC Oy 2016-2018
 • Jäsen, Technology Industries of Finland 2021 –
 • Jäsen, Research Impact Foundation 2018 –
 • Varapuheenjohtaja, The New Work Association 2021
 • Deputy member, Technology Industries of Finland 2018-2020
 • Puheenjohtaja, ICT Labs Helsinki 2015-2017

Hanna Liiri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018; Tarkastus- ja Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1970
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 4 048 680 osaketta (Besodos Investors Oy:n omistamat), 6 000 osaketta (henkilökohtainen omistus) ja 0 optiota

Työkokemus

 • toimitusjohtaja ja salkunhoitaja, Besodos Investors Oy 2005–
 • osakemeklari, United Bankers Securities Oy 1999–2004
 • talouden assistentti, Jaakko Pöyry Group 1999
 • taloushallinnon tehtäviä Suomessa ja Saksassa, GS-Hydro Group 1991–1998

Luottamustoimet

 • hallituksen jäsen, Rester Oy 2022–
 • hallituksen jäsen, Woodly Oy 2017–
 • hallituksen jäsen, Paptic Oy 2015–
 • hallituksen jäsen, GuardianX Technologies Oy 2019–2020
 • hallituksen jäsen, Sellusta Finland Oy/Sukarwood 2016–2018
 • hallituksen varajäsen, Spinnova Oy 2014–2018

Julio Ramundo

Hallituksen jäsen vuodesta 2023, Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1969
Brasilian kansalainen
Taloustieteen kandidaatti, MBA-tutkinto
Ei riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

SUZANO SA:

 • New Business Director, CVC and Carbon 2022-
 • Corporate Finance Director, CVC and Carbon, 2019-2021

BNDES – the Brazilian Development Bank:

 • Deputy Managing Director (Head of Division), Industrial and Services: 2017-2019
 • BNDES and BNDESPAR’s Executive Director 2011-2016
 • Deputy Managing Director (Head of Division), Industrial and Services 2008-2011
 • Deputy Managing Director (Head of Division), Social Infrastructure 2006-2008
 • Head of the ITC Industry department 2003-2006
 • Head of the Retail, Tourism and Services department 2001-2002

IFC, The World Bank:

 • Summer intern (during MBA course), LATAM Division: 2000-2000
 • BNDES, Assistant for the fiscal affairs division 1997-1999
 • BNDES, Economist (project analyst) in the steel industry department 1993-1996

Juha Salmela

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Syntynyt 1973
Suomen kansalainen
Luonnontieteiden maisteri
Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 1 960 322 osaketta ja 8 000 2020 B-optiota

Työkokemus

 • tutkija, tiiminvetäjä ja päätutkija, VTT 1997–2014
 • vieraileva työntekijä, University of British Columbia, Kanada 2004–2005

Kirsi Sormunen

Hallituksen jäsen vuodesta 2023, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1957
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

 • Head of Nokia Bridge, Vice President, CSR, Nokia 2012–2014
 • Vice President, Sustainability/CSO, Nokia 2009-2012
 • Vice President, Head of Environmental Affairs, Nokia 2004-2009
 • Vice President, Strategy Development, Nokia 2003-2004
 • Finance Director/CFO, Nokia Americas 1999-2003
 • Finance Director/CFO, Nokia Telecommunications Business Group 1995-1999
 • Vice President & Group Treasurer, Nokia Group 1993-1995

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, WithSecure 2022-
 • Hallituksen jäsen, Exel Composites 2020-
 • Senior Advisor, DIF / Directors Institute of Finland 2015-
 • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, UNICEF, Finland 2016–2022
 • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, DNA 2014-2021
 • Tarkastusvaliokunnan jäsen, Lappeenranta University of Technology 2015-2021
 • Hallituksen jäsen, Suomen Mentorit Ry (Mentoring Association) 2015-2018
 • NED, AC Member, Sustainability Committee Chair, Talvivaara Mining 2012-2014
 • Executive Advisor, Sustainability50 in World 50 Inc 2013-2015
 • Puheenjohtaja (2013-2016) ja jäsen, TEKES Green Growth Program 2011-2016
 • Hallituksen jäsen, SESKO (Electrotechnical Standardization) 2005-2007
 • Johtoryhmän jäsen, Nokia Americas 1999-2003
 • Hallituksen jäsen, Nokia-Gradiente Joint Venture and Nokia Brazil 2000-2003
 • Management Group Member, Nokia Telecommunications 1995-1999
 • Hallituksen jäsen, Nokia China 1995-1999
 • Advisory Board Member (Aufsichtsrat), Nokia Germany 1995-1999
 • Hallituksen jäsen, Finnish Chemicals (nykyinen Kemira Chemicals) 1993-1995