Osinkopolitiikka

Yhtiökokous päättää osingon jakamisesta yhtiön hallituksen osingonjakoesityksen perusteella.

Tulevina vuosina Spinnova keskittyy rahoittamaan liiketoimintansa kasvua ja kehitystä. Yhtiö tulee noudattamaan tätä erittäin tiukkaa osinkopolitiikkaa, joka on sidottu Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.