Osinkopolitiikka

Yhtiökokous päättää osingon jakamisesta yhtiön hallituksen osingonjakoesityksen perusteella.

Tulevina vuosina Spinnova keskittyy rahoittamaan liiketoimintansa kasvua ja kehitystä. Yhtiö tulee noudattamaan tätä erittäin tiukkaa osinkopolitiikkaa, joka on sidottu Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Yhtiökokous 4.5.2023 päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.