Toimintaympäristö

Tekstiilikuitumarkkinat olivat kooltaan 116 miljoonaa tonnia vuonna 2022, ja niiden arvioidaan kasvavan noin 147 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Koko tekstiilikuitumarkkinoiden arvo oli noin 200 miljardia euroa vuonna 2022, ja niiden odotetaan kasvavan noin 245 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. 

Maailman tekstiilikuitutuotannon odotetaan kasvavan yli 30 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä1

4 % maailman GHG-päästöistä on peräisin muoti- ja vaateteollisuudesta

Muoti- ja vaateteollisuus muodostavat noin 75–85 % maailmanlaajuisista kuitumarkkinoista.2 Vuonna 2019 myytyjen yksiköiden määrä vastaa noin 90 miljoonaa tonnia kuitua ja on markkina-arvoltaan noin 160 miljardia euroa.3 Vaatteiden kulutuksen kasvu johtuu useista eri tekijöistä, joista keskeisin on kasvavan keskiluokan aiheuttama korkeampi kulutus, lyhytkestoisemmat muotitrendit sekä vaatteiden vähentyneet käyttökerrat ennen hävittämistä.

Muoti- ja vaateteollisuus tuottaa 4 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, josta materiaalin tuotanto muodostaa noin 49 %.4 Lisäksi teollisuus kuluttaa miljardeja litroja vettä sekä tuottaa arviolta yli 90 miljoonaa tonnia jätettä vuosittain.5 Suuri osa suurimmista muoti- ja vaatebrändeistä on sitoutunut pienentämään ympäristöjalanjälkeään huomattavasti.

Tekstiilikuitumarkkinoilla on tarve luonnonkuituvaihtoehdoille

Kuitutyypit ja -sekoitteet

Maailmanlaajuiset kuitumarkkinat koostuvat useista eri kuitutyypeistä, jotka voidaan jakaa muuntokuituihin (man-made cellulosic fibres, MMCF), synteettisiin kuituihin (raakaöljypohjaiset) sekä luonnonkuituihin. Luonnonkuituja ovat kasvipohjaiset kuidut, kuten puuvilla ja pellava, eläinpohjaiset kuidut, kuten villa ja silkki, sekä mineraalipohjaiset kuidut, kuten lasikuitu. 

Muuntokuidut voivat olla kemiallisesti regeneroituja kuituja, kuten viskoosi, asetaatti, karbamaatti, lyocell, ionisten nesteiden avulla tuotetut kuidut ja kupro. Synteettiset kuidut ovat raakaöljystä valmistettavia kuituja, kuten polyesteri, akryyli ja elastaani. Synteettiset kuidut muodostavat suurimman osan maailmanlaajuisista kuitumarkkinoista.

Tekstiilikuitutyyppien osuudet arvoon perustuen, 2019 (miljardia euroa)6

Luonnollista alkuperää olevien kuitujen vaje

Globaalien vaatemarkkinoiden kasvaessa kuidun tuotannolle on kasvavaa kysyntää. Nykyisten arvioiden mukaan kuidun ennustettu tarjonta ei kuitenkaan kykene vastaamaan kuidun kysyntään. Ensinnäkin vain 60–70 % globaalista kuidun tarjonnasta voi olla synteettistä sen käyttökohteiden ja ominaisuuksien rajallisuuksien vuoksi. Toiseksi globaali puuvillantuotanto on hidastunut viljelymaan puutteen ja vähentyneen veden vuoksi. Kolmanneksi luonnonkuiduilla, kuten eläin- ja kasviperäisillä kuiduilla, on rajalliset käyttökohteet ja skaalautuvuus. Näiden tekijöiden odotetaan muodostavan luonnonkuitujen tuotannon vajeen.7

Muuntokuitujen uuden kapasiteetin tarve on yli 3 miljoonaa tonnia (2022-2030)

Miljoonien tonnien tekstiilikuitujen kysynnän kasvun takia tarvitaan merkittäviä tuotantoinvestointeja maailmanlaajuisesti. Luonnonkuitujen tarjontarajoitteet lisäävät vaihtoehtoisten luonnolliselta tuntuvien kuitujen kysyntää, mikä avaa myös mahdollisuuksia uusille vastuullisille kuiduille, kuten Spinnovan kuidulle. 8

Vain synteettiset kuidut voisivat täyttää kasvavan kysynnän kapasiteettivaatimukset, mutta nämä perustuvat fossiilisten polttoaineiden käyttöön raaka-aineena. Lisäksi synteettisiltä kuiduilta puuttuu tiettyjä ominaisuuksia, minkä vuoksi ne eivät ole riittäviä luonnonkuitujen korvikkeita. Synteettisiä kuituja on myös kritisoitu ankarasti niiden kielteisten ympäristövaikutusten vuoksi.

Spinnovan kohdemarkkinat

SPINNOVA®-kuitu soveltuu moniin eri käyttökohteisiin ja toimialoihin. Spinnova keskittyy ensin vaateteollisuuteen johtuen SPINNOVA®-kuidun puuvillaa muistuttavista ominaisuuksista sekä vastuullisten materiaalien korkeasta kysynnästä vaateteollisuudessa. 

Spinnova tarjoaa skaalautuvan ratkaisun luonnonkuitujen pulaan

Spinnovan asema arvoketjussa

Spinnova toimii vaateteollisuuden arvoketjussa, joka alkaa raaka-aineista ja jatkuu useilla vaiheilla asiakkaille päätyvien lopputuotteiden tuottamiseksi. Arvoketjun alussa on tekstiilikuidun valmistus. Kuidun valmistustavat vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä luonnollinen vai synteettinen kuitu. Kuidusta kehrätään lankaa, joka kudotaan tai neulotaan kankaaksi ja jota käytetään kuluttajille myytävien vaatteiden valmistamiseen. Lanka- ja kangasvalmistajat sekä vaatevalmistajat työskentelevät tyypillisesti arvoketjun korkeinta valtaa käyttävien vaatebrändien tavarantoimittajina.

Spinnovan kilpailuasema

Spinnovan käsityksen mukaan se on maailman ensimmäisiä yhtiöitä, joka pystyy tuottamaan luonnollisinta muuntokuitua, joka on kaupallisesti valmistettu puusellusta käyttäen vain mekaanisia prosesseja ilman kuitujen kemiallista muuntamista. Näin ollen Spinnova uskoo, että sillä on erinomainen markkina-asema, sillä sekä asiakkaat että vaateyhtiöt suosivat ympäristöystävällisiä ratkaisuja vaatteiden valmistuksessa ja etsivät kapasiteettivaatimukset täyttäviä, vastuullisia vaihtoehtoja. 

Monet muut kuiduntuottajat käyttävät luonnonmukaisia raaka-aineita, mutta niiden kemialliset tai liuotusprosessit muuttavat raaka-aineen kemiallista rakennetta, mikä johtaa tekokuituihin, jotka voidaan luokitella tietyissä tuotteissa jopa muoviksi.


1 Source: Textile Exchange, Sustainable Raw Materials Will Drive Profitability for Fashion and Apparel Brands (2023), The State of Fashion 2024

2 Lähde: The Fiber Year 2019, 2020, https://www.thefiberyear.com/fileadmin/pdf/TOC2019.pdf; Textile Exchange, Preferred Fiber & Materials Market Report 2020, https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf; OECD-FAO Agricultural Outlook-raportti, OECD/FAO,2020,  https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_a4b3631d-en#:~:text=Cotton%20production%20is%20sensitive%20to,countries%20in%20the%20past%20decade; Euromonitor-tietokanta, Retail market value for home textile and apparel, 2019 retrieved 2021, https://www.euromonitor.com/; ICAC World textile demand Global Textile Fibre Demand: Trends and Forecast, Retail market value for home textile and apparel, 2019; Fastmarkets RISI -tietokanta, DWP & softwood -hinta 13.4.2021, https://www.risiinfo.com/service/mill-data-costs/asset-database/; The Freedonia Group, Global non wovens market report, 2019, https://www.freedoniagroup.com/industry-study/global-nonwovens-3693.htm.

3 Lähde: The Fiber Year 2019, 2020, https://www.thefiberyear.com/fileadmin/pdf/TOC2019.pdf; Textile Exchange, Preferred Fiber & Materials Market Report 2020, https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf; OECD-FAO Agricultural Outlook-raportti, OECD/FAO,2020,  https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_a4b3631d-en#:~:text=Cotton%20production%20is%20sensitive%20to,countries%20in%20the%20past%20decade; Euromonitor-tietokanta, Retail market value for home textile and apparel, 2019 retrieved 2021, https://www.euromonitor.com/; ICAC World textile demand Global Textile Fibre Demand: Trends and Forecast, Retail market value for home textile and apparel, 2019; Fastmarkets RISI -tietokanta, DWP & softwood -hinta 13.4.2021, https://www.risiinfo.com/service/mill-data-costs/asset-database/; The Freedonia Group, Global non wovens market report, 2019, https://www.freedoniagroup.com/industry-study/global-nonwovens-3693.htm.

4 Fashion on Climate, McKinsey & Global Fashion Agenda, elokuu 2020.

5 Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. Nat Rev Earth Environ 1, 189–200 (2020). https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9.

6 Muut sisältäen silkin, villan, untuvan ja kasvipohjaiset kuidut, kuten juutin, pellavan ja hampun. Lähde: The Fiber Year 2019, 2020, https://www.thefiberyear.com/fileadmin/pdf/TOC2019.pdf; Textile Exchange, Preferred Fiber & Materials Market Report 2020, https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf; OECD-FAO Agricultural Outlook-raportti, OECD/FAO,2020,  https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_a4b3631d-en#:~:text=Cotton%20production%20is%20sensitive%20to,countries%20in%20the%20past%20decade; Euromonitor-tietokanta, Retail market value for home textile and apparel, 2019 retrieved 2021, https://www.euromonitor.com/; ICAC World textile demand Global Textile Fibre Demand: Trends and Forecast, Retail market value for home textile and apparel, 2019; Fastmarkets RISI -tietokanta, DWP & softwood -hinta 13.4.2021, https://www.risiinfo.com/service/mill-data-costs/asset-database/; The Freedonia Group, Global non wovens market report, 2019, https://www.freedoniagroup.com/industry-study/global-nonwovens-3693.htm.

7 Haemmerle, Franz. (2011). The Cellulose Gap (The Future of Cellulose Fiber). Lenzinger Berichte. 89.

8 Haemmerle, Franz. (2011). The Cellulose Gap (The Future of Cellulose Fiber). Lenzinger Berichte. 89.