Verkkosivuston käyttöä koskevat ehdot

Avaamalla spinnovagroup.com -verkkosivuston (”Verkkosivusto”) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja (”Ehdot”). Verkkosivuston käyttö ei ole sallittua ellet hyväksy näitä Ehtoja.

Näitä Ehtoja voidaan ajoittain päivittää, joten tutustuthan näihin myös tulevaisuudessa. Käyttämällä Verkkosivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa versiota näistä Ehdoista.

1. Immateriaalioikeudet

Spinnova tai sen lisenssinantajat pidättävät kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen Verkkosivuston materiaaliin. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa, pidätetään. 

Spinnova ja muut Spinnovan Verkkosivustolla käytetyt tavaramerkit ovat Spinnovan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Spinnova ei anna suostumusta, lisenssiä tai muuta oikeutta käyttää Spinnovan tavaramerkkejä ilman Spinnovan etukäteistä, kirjallista suostumusta.

2. Verkkosivuston käyttö

Verkkosivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Spinnovan etukäteistä kirjallista lupaa, ellei sitä ole sallittu näissä Ehdoissa. Verkkosivustoa saa katsella ja tarkastella tietokoneella, puhelimella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkosivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Spinnovan erillistä kirjallista suostumusta.

Verkkosivuston ja sen sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Verkkosivuston yksittäisiin sisältöihin tai asiakirjoihin voidaan soveltaa erillisiä käyttöehtoja, jolloin niihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisehtoja.

3. Vastuunrajoitus

Verkkosivusto ja sen sisällöt tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja voimme tehdä muutoksia Verkkosivuston sisältöön milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Spinnova ei takaa sitä, että Verkkosivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi.

Spinnova ei anna mitään takuuta Verkkosivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Spinnova ei ole vastuussa mistään Verkkosivustolla tarjoamansa tiedon tai sen saatavuuden tai sen keskeytyksen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Spinnovalle. Spinnovan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

4. Linkit

Verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Emme tarkasta kolmansien osapuolten sivustoja emmekä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivuston sisältämästä aineistosta tai materiaalista. Emme kannata tai mainosta kolmansien osapuolten sivuja emmekä anna mitään takuita niistä tai niiden sisällöistä. Jos päätät avata kolmannen osapuolen sivuston, jolle on linkki Verkkosivustollamme, teet niin omalla riskilläsi.

5. Materiaalisi

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme, esimerkiksi sähköpostitse tai Verkkosivuston välityksellä, hyväksyt ja vahvistat sen, että (i) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; (iii) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se meille, ja että Spinnova voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Spinnovaa kohtaan ja sitoudut hyvittämään Spinnovalle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Mikäli havaitset Verkkosivustolla mitään tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia tai linkkejä, ilmoita meille siitä, jotta voimme korjata asian.

6. Arviot tulevaisuudesta

Verkkosivustolla olevat muut kuin toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi. Mikäli käytät tai hyödynnät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, teet sen omalla vastuullasi ja riskilläsi.

7. Muut ehdot

Voimme milloin tahansa harkintamme mukaan päättää tai keskeyttää pääsysi kokonaan tai osittain Verkkosivustolle.

Mikäli yksi tai useampi osa näistä Ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tulkitaan muita ehtoja sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden Ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti. Muilta osin Ehdot pysyvät voimassa täysimääräisesti.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Pyrimme sopimaan kaikki mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi.

8. Yhteydenotot

Mikäli haluat olla meihin yhteydessä näihin Ehtoihin liittyen, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen comms@spinnova.com.