Strategia

Spinnovan tavoite on olla globaalisti johtava toimija vastuullisten tekstiilimateriaalien markkinoilla. Spinnovan tavoitteena on jatkaa sen tuotantokapasiteetin laajentamista ja luoda lisää kumppanuuksia tekstiilivalmistajien ja vaatebrändien kanssa.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi Spinnova on jakanut strategiansa kolmeen osa-alueeseen:

  1. teknologiastrategia
  2. markkinoillemenostrategia 
  3. tuote- ja brändistrategia.

Teknologiastrategia

Spinnovan teknologiastrategia koostuu teknologian kehittämissuunnitelmasta, tutkimus- ja kehitystyöstä, teknologiakonseptista ja immateriaalioikeuksiensuojaamisesta. Tähän mennessä Spinnova on keskittynyt pilottituotantolaitoksen kehittämiseen puupohjaisen SPINNOVA®-kuidun tuotantoa varten, ja on nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. 

Kuitua myös nahka-, maatalous- ja tekstiilijätteestä

Yhteisyritys Suzanon kanssa puupohjaisen SPINNOVA®-kuidun tuottamiseksi yksinoikeudella odotetaan olevan osoitus Spinnovan lyhyen aikavälin liiketoimintamallin ja teollisen mittakaavan tuotantokapasiteetin toimivuudesta. Tuotannon kumulatiivisesta kasvattamisesta on Suzanon kanssa sovittu seuraavaa:

Tuotantokapasiteetin kumulatiivisen kasvattamisen suunnitelma:

Keskipitkällä aikavälillä Spinnova aikoo laajentaa nahkapohjaisten kuitujen tuotantoa yksinoikeudella ECCO kanssa. Pitkällä aikavälillä Spinnova suunnittelee laajentavansa teknologiansa käyttöä muihin raaka-aineisiin, kuten maatalous-  ja tekstiilijäte, kun ne tulevat laajemmin saataville. Spinnovan teknologia kykenee jo tuottamaan SPINNOVA®-kuitua nahka-, maatalous- ja tekstiilijätteestä.

Markkinoillemenostrategia

Markkinoillemenostrategia keskittyy Spinnovan liiketoimintamallin kolmeen elementtiin:

  1. teknologiamyynti
  2. kuidun tuotanto ja myynti 
  3. kankaiden myynti. 

Yksinoikeudellinen teknologiatoimittaja

Spinnovan markkinoillemenostrategia käsittää sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella yhteisyrityksille, joista Spinnova omistaa 50 %, ja tulevaisuudessa mahdollisesti sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella muille osapuolille. Nämä yhteisyritykset tuottavat SPINNOVA®-kuitua käyttäen Spinnovalta saatua teknologia-alustaa ja myyvät SPINNOVA®-kuitua vaatebrändeille ja muille ostajille.

Spinnova suunnittelee perustavansa oman kaupallisen mittakaavan kangastoimitusketjun tavoitteenaan myydä SPINNOVA®-kankaita. Lankojen ja kankaiden tuotannossa käytettävä kuitu ostettaisiin SPINNOVA®-kuitua tuottavilta yhteisyrityksiltä.

Teknologiamyynti

Teknologiamyyntiin sisältyy teknologiaprojektien toimitukset kuituja tuottaville yhteisyrityksille, ja se koostuu avaimet käteen -ratkaisusta, jossa Spinnova yksinoikeudella tarjoaa teknologian ja hankkii tuotantolaitteet alihankinnalla. 

Teknologiamyynti koostuu projektien toimitusmyynnistä Spinnovalta yhteisyrityksille, yhteisyrityksen liiketoiminnan kassavirrasta Spinnovalle maksettavasta, toistuvasta teknologiamaksusta sekä huoltopalveluista Spinnovan puupohjaista kuitua tuottavalle yhteisyritys Woodspinille. Nahkajätepohjaisen yhteisyrityksen, Respinin, teknologiamyynti koostuu teknologiaprojektien toimitusmyynnistä Spinnovalta Respinille ja Spinnovan Respinille toimittamista palveluista. 

SPINNOVA®-kuidun tuotanto ja myynti

SPINNOVA®-kuidun tuotannon ja myynnin suorittavat yhteisyritykset, jotka tuottavat kuidun Spinnovan tuotantoteknologialla. Tavoitteena on luoda asiakassuhteet globaaleihin vaatebrändeihin ja muihin asiakkaisiin, jotka ostavat SPINNOVA®-kuitua suoraan yhteisyrityksiltä. 

Tämä luo Spinnovalle mahdollisuuksia toimia suoraan vaatebrändien kanssa, vaikuttaa tekstiilimateriaalien valintaan ja sisällyttää SPINNOVA®-brändi lopputuotteeseen. Woodspinissa ja Respinissa kuitumyynti koostuu yhteisyritysten voiton jakamisesta puoliksi Spinnovan ja yhteisyrityskumppanin välillä.

Yhteistyössä isojen brändien kanssa 

Spinnova®-kuidun kohdeasiakkaat ovat suuria monikansallisia tekstiilibrändejä, erityisesti vaatebrändejä, jotka käyttävät paljon puuvillaa ja/tai joilla on aikomus vähentää ympäristövaikutuksiaan. Yhtiö toimii monien tällaisten brändien kanssa jo tänään. Spinnovan julkaistuihin brändiyhteistyöihin kuuluvat tällä hetkellä adidas, H&M, The VF Corporationin Icebreaker -brändi, Marimekko, BESTSELLER, Bergans of Norway ja ECCO. 

SPINNOVA®-materiaalit tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon brändeille, ottaen huomioon sen tekniset ominaisuudet, vähäisen ympäristövaikutuksen, kilpailukykyisen hinnoittelun ja nopean laajentamisen kaupalliseen mittakaavaan.

SPINNOVA®-kankaan tuotanto ja myynti

Spinnovan tavoitteena on myös tuottaa ja myydä kangasta työskentelemällä yhdessä alihankkijoina toimivien langan ja kankaiden valmistajien kanssa. Tuottaakseen kangasta Spinnova ostaa SPINNOVA®-kuitua yhteisyrityksiltä ja tuottaa kangasta käyttämällä määrättyjä kehräys-, kudonta- tai neulonta- ja viimeistelypalvelujen tarjoajia. Spinnova aikoo myydä kangasta suoraan vaatebrändeille. 

Sekä premium- että ketjuvaatemarkkinat vaihtoehtoina

Tuote- ja brändistrategia

Spinnovan tavoite on luoda kumppanuuksia johtavien vaatebrändien kanssa sen brändin tunnettuuden kasvattamiseksi ja erottautumiseksi sekä SPINNOVA®-kuidun ja -kankaiden kysynnän lisäämiseksi. Spinnovalla on useita vaihtoehtoja yhteistyöhön tekstiilibrändien kanssa, sillä se voi työskennellä sekä premium- ja luksusbrändien että ketjuvaatebrändien kanssa. 

Spinnova onkin valinnut kaksi erilaista tuotestrategiaa; se suuntaa SPINNOVA®-kuitunsa suurille ketjubrändeille ja SPINNOVA®-kankaansa keskisuurille premium- ja luksusbrändeille. SPINNOVA®-brändi on suojattu vahvalla maailmanlaajuisella immateriaalioikeussuojalla.