Spinnovan nimitystoimikunta ehdottaa toimitusjohtaja Janne Porasta ja Sari Pohjosta nimitettäväksi Spinnovan hallituksen uusiksi jäseniksi – Uuden toimitusjohtajan haku käynnistynyt

Spinnova Oyj Yhtiötiedote 8.3.2022 kl 8.45 EET  Sisäpiiritietoa

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien muodostama nimitystoimikunta ehdottaa Spinnovan varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.5.2022, että Janne Poranen ja Sari Pohjonen nimitetään hallituksen uusiksi jäseniksi. Ilkka Kivimäki jättää tehtävänsä hallituksen jäsenenä yhtiökokouksen 2022 jälkeen. Spinnovan toinen perustaja Poranen jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittaa tehtävässään. Tämän jälkeen Poranen keskittyy tukemaan uudessa tehtävässään teknologian skaalauksesta ja strategiasta vastaavana johtajana Spinnovan kahta tärkeää yhteisyritystä, Woodspin Oy:tä ja Respin Oy:tä kummankin yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Spinnovan hallitus on aloittanut uuden toimitusjohtajan hakemisen.  

Taustaa

Spinnovan nimitystoimikunta uskoo Spinnovan hallituksen ja johtoryhmän vahvistuvan Porasen ja Pohjosen nimitysehdotuksen ja uuden toimitusjohtajan palkkaamisen myötä entisestään, kun yhtiö kiihdyttää merkittävää investointi- ja laajentumisvaihettaan ja toteuttaa pitkän aikavälin tavoitettaan miljoonan tonnin vuosittaisesta SPINNOVA® -kuidun tuotantokapasiteetista 10-12 vuoden kuluessa.  

Poranen luotsaamaan teknologian skaalausta ja strategiaa yhteisyritysten hallituksissa

Ehdotetun Spinnovan hallituksen jäsenyyden lisäksi Poranen aloittaa uudessa tehtävässä teknologian skaalaus- ja strategiajohtajana. Poranen jatkaa Woodspinin ja Respinin johtamista niiden hallitusten puheenjohtajana. Tässä tehtävässä Poranen keskittyy teknologian skaalaamisen tukemiseen ja Spinnovan yhteisyritysten tuotantokapasiteetin kasvattamiseen sekä yhteistyöhön strategisten kumppaneiden johdon kanssa. Poranen raportoi tässä tehtävässä Spinnovan toimitusjohtajalle.

Janne Poranen, Spinnovan toinen perustaja ja toimitusjohtaja kommentoi:
“Suhtaudun intohimoisesti Spinnovan kasvun rakentamiseen ja visiomme toteuttamiseen. Tavoitteenamme on muuttaa koko globaalin tekstiilialan raaka-ainepohja paremmaksi. Siitä lähtien kun perustimme Spinnovan Juha Salmelan kanssa vajaat kahdeksan vuotta sitten, olen rakentanut yritystämme ja tiimiämme väsymättömästi. Tein aloitteen tähän hyvin tärkeään roolimuutokseen, saadakseni aikaa keskittyä keskeisiin strategisiin asioihin sekä yhteisyritystemme Woodspinin ja Respinin tuotannon skaalaamiseen yhdessä Suzanon ja Eccon kanssa. Uskon vahvasti, että tämä muutos vahvistaa kykyämme toteuttaa ja saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteet erinomaisesti.”

Hallitus on alkanut etsiä kokenutta, kansainväliseen kasvuun suuntautunutta toimitusjohtajaa, joka jatkaa Spinnovan kasvun johtamista ja yhtiön strategian toteuttamista yhdessä yhtiön toisen perustajan, Juha Salmelan, ja muun johtoryhmän kanssa.

Pohjonen vahvistamaan hallituksen osaamista

Sari Pohjonen on Oriola-konsernin talousjohtaja sekä VR-konsernin, Oilon-konsernin ja Jane ja Aatos Erkko -säätiön hallitusten jäsen. Pohjonen on aiemmin toiminut sekä Fiskars-konsernin että Reiman talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana, ja hänellä on mittava ura muissa yritys- ja hallitustehtävissä. Sari Pohjosen nimityksen suunnitellaan vahvistavan hallituksen osaamista vaate- ja kuluttajatuotealalla, ja hänen jäsenyyteensä sisältyisi lisäksi osallistumista yhtiön talous- ja hallinnointiasioihin.

Timo Soininen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, kommentoi:
“On luontainen askel Jannelle tulla Spinnovan hallituksen jäseneksi. Tässä roolissa hän tuo hallitukseemme huomattavaa strategista- ja teknologiaosaamistaan ja vahvistaa entisestään Spinnovan hallituksen asiantuntemusta. Samalla vahvistamme Spinnovan johtoryhmää uudella, kasvuhenkisellä toimitusjohtajalla. Minulle on myös ilo ehdottaa Sari Pohjosen liittymistä hallitustiimiimme. Sari tuo mukanaan yhtiöön mittavan johtamis- ja talouskokemuksensa monilta eri toimialoilta mukaan lukien vaateala ja kuluttajatuotteet. Nyt on juuri oikea aika näille roolimuutoksille ja täydennyksille, jotka tukevat Spinnovan kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia, joilla pyrimme mullistamaan koko globaalin tekstiilialan raaka-ainepohjan. Lopuksi haluan kiittää Ilkka Kivimäkeä hänen monien vuosien elintärkeästä, mittaamattoman arvokkaasta henkilökohtaisesta panoksestaan ja näkemyksistään Spinnovan kasvuun sijoittajana ja hallituksen jäsenenä.”

Alla on nimitystoimikunnan koko esitys hallituksen kokoonpanoon liittyen:  

Esitys hallituksen kokoonpanosta

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavalle yhtiökokoukselle, joka järjestetään 5.5.2022, että hallituksen jäsenten määrä kaudelle, joka päättyy vuoden 2023 yhtiökokouksen päättyessä on kahdeksan, ja että

Ilkka Kivimäki on kertonut suunnittelevansa hallitusjäsenyydestään luopumista vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen.  

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyyn liittyen osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat harkitsevat ehdotusta yhtiökokouksessa kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa siitä, että esitetty hallitus on sellainen, jolla on paras mahdollinen osaaminen ja kokemus yhtiön ohjaamiseen, ja että hallituksen kokoonpano vastaa myös Suomen listayhtiöiden hallintokoodin vaatimuksia.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki esitetyt hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, poislukien  Juha Salmela ja Janne Poranen, johtuen heidän työ- tai palvelusuhteestaan yhtiöön. Esitetyt hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, poikkeuksena Vinicius Nonino, jota ei voida pitää riippumattomana johtuen hänen työsuhteestaan Spinnovan merkittävään osakkeenomistajaan, Suzanoon. Spinnovan määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (2020).

Nimitystoimikunta

Timo Soininen (Spinnova Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Ilkka Kivimäki (Maki.vc Fund I Ky), Hanna Liiri (Besodos Investors Oy) ja Vinicius Nonino (Suzano S.A.).

Spinnovan hallitus sisällyttää esityksensä yhtiökokouskutsuun 2022.

Lisätietoja antavat:

Timo Soininen
Nimitystoimikunnan ja hallituksen puheenjohtaja
Spinnova Oyj
timo.soininen@spinnova.com
Puhelut Spinnovan keskuksen kautta: 020 703 2430

Janne Poranen
Toimitusjohtaja
Spinnova Oyj
janne.poranen@spinnova.com
0400 138 711

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com