Spinnovan puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2021 (Tilintarkastamaton) – Yhteisyritykset ja onnistunut listautuminen kasvun ja skaalaamisen lähtökohtina

Tammi-kesäkuu 2021

Puolivuotiskauden 2021 merkittäviä tapahtumia 

Spinnovan avainluvut

EUR (tuhatta)

1-6/2021       1-6/2020   1-12/2020
Liikevaihto 370 87 254
Liikevoitto / -tappio -3 093 -1 993 -5 473
Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1) -0.30 -0.06 -0.17
Nettovelka -98 354 -3 010 -1 372
Omavaraisuusaste, % 90 % 61 % 54 %
Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa 49 28 40
Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin 43 26 34

 

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. Historiallisissa luvuissa olevien osakkeiden lukumäärää oikaistaan kahden osakesplitin mukaisesti, jotka tapahtuivat ensin toukokuussa 2020, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 10:llä ja seuraavaksi toukokuussa 2021, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 30:llä.

Toimitusjohtajan katsaus – Janne Poranen:

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Spinnova saavutti tähän mennessä tärkeimmät tavoitteensa. Spinnova alkoi rakentaa ensimmäistä kaupallista tehdasta Woodspinille, tasapuolisesti omistamallemme yhteisyritykselle strategisen kumppanimme Suzanon kanssa, ja sitouduimme yhdessä suunnitelmiin puupohjaisen SPINNOVA®-kuidun kaupallisesta skaalaamisesta. Aloimme rakentaa myös nahkajätekuitua tuottavaa pilottilinjaa Respinille, 50/50 yhteisyrityksellemme ECCO:n kauppayhtiö KT Innovations AG:n kanssa. Kesäkuussa turvasimme kasvusuunnitelmiemme toteuttamisen listautumalla Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinalle.

Brändikumppanuudet kehittyivät suotuisasti

Saimme katsauskaudella ilmoittaa, että sekä adidas että H&M-konserni liittyivät brändikumppaniemme joukkoon. Innovatiivinen tuotekehitys jatkui myös muiden brändikumppaneiden, Bergansin, Bestsellerin, H&M-konsernin, ECCO:n, Icebreakerin ja Marimekon kanssa, kohti yhteistä kaupallista tulevaisuutta. adidas haluaa ankkurisijoituksellaan Spinnovan listautumisantiin taata pääsynsä merkittäviin SPINNOVA®-materiaalivolyymeihin tulevaisuudessa. Myös kumppanimme ECCO osoitti meille vahvan tukensa sijoittamalla listautumisannissa Spinnovan osakkeisiin.  

Saimme vielä katsauskauden jälkeen ylpeinä julkistaa yhteistyömme The North Facen kanssa. Tämänkin yhteistyön tavoitteena on ekologisten, SPINNOVA®-materiaaleja sisältävien tuotteiden kaupallistaminen ja SPINNOVA®-kuidun ensimmäisten kaupallisten tuotantovolyymien käyttö.

Suzano sitoutunut Woodspinin skaalaamiseen

Puupohjainen SPINNOVA®-kuitu ja siitä tehdyt lisäarvotuotteet kuten kankaat ovat nyt tärkein prioriteettimme. Spinnova aloitti katsauskauden aikana ensimmäisen kaupallisen Woodspin-tehtaan rakennustyöt Jyväskylässä.

Tehtaan odotetaan olevan valmis vuoden 2022 lopussa. Spinnova on sekä Woodspinin että Respinin yksinoikeudellinen teknologiatoimittaja. Keväällä sovimme yhteistyöstä sellu- ja paperiteknologian globaalisti johtavan toimijan, Valmetin, kanssa kuivauskomponenttien toimittamisesta Woodspinin ensimmäiseen tuotantolinjaan.

Suzano tukee myös tulevaisuuden skaalaussuunnitelmiamme, ja on sitoutunut siihen, että yhteisyrityksemme Woodspin tuottaa vuosikymmenen kuluessa yli miljoona tonnia SPINNOVA®-kuitua vuodessa. Suzano sijoittaa myös mikrofibrilloidun selluloosan tuotantolaitokseen Woodspin-tehtaan yhteydessä Jyväskylässä. Spinnova on Suzanolle strategisesti tärkeä uusi liiketoimintasijoitus ja yhteistyö.  

Listautumisrahoitus tukee kasvusuunnitelmia

Keräsimme kesäkuussa 115 miljoonaa euroa onnistuneessa listautumisannissamme, johon osallistui noin 20 000 sijoittajaa. Spinnovan tärkeät, pitkäaikaiset kumppanit Suzano ja Lenzing jatkoivat osakkeenomistajina, ja lukuisten yksityissijoittajien ja instituutioiden lisäksi strategiset kumppanimme adidas ja ECCO ryhtyivät osakkeenomistajiksi. Tällä rahoituksella on merkittävä rooli kasvusuunnitelmiemme toteutuksessa.  

Strategiamme toteuttaminen etenee erinomaisesti. Kysyntä maailmanluokan brändien taholta ja strategiset kumppanit sekä raaka-ainetuotantoon että teolliseen skaalaamiseen tarkoittavat, että meillä on kaikki tarvittava strategiamme toteuttamiseen sekä kaupallistamisen ja tuotannon skaalaussuunnitelmien eteenpäin viemiseen.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Puolivuotiskatsauksen webcast

Spinnova järjestää 16.9.2021 kello 12 Jyväskylän tehtaaltaan suomenkielisen webcast-lähetyksen, jossa Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen ja talousjohtaja Ben Selby kertovat tammi-kesäkuun tapahtumista ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi webcastiin saapuu puhujavieras Suzanolta.

Tilaisuuden nauhoite tulee saataville Spinnovan sijoittajasivuille pian sen jälkeen. Englanninkielinen webcast järjestetään 16.9.2021 kello 13.15. Kaikki sijoittajat ja median edustajat ovat tervetulleita molempiin tapahtumiin.

Tapahtumiin tulee rekisteröityä osoitteessa: 
Suomenkielinen: https://spinnova.videosync.fi/2021-09-16-spinnovaosavuosikatsaus
Englanninkielinen: https://spinnova.videosync.fi/2013-02-01-spinnovainterimreport

Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi.

Spinnovan seuraava taloustiedotus

Spinnova julkaisee tilinpäätöstiedotteensa kaudelta 1.1.-31.12.2021 torstaina 24.2.2022.  

Attachments