Spinnova sopimukseen langankehräämöstä portugalilaisen Tearfilin kanssa

Spinnova on solminut portugalilaisen Tearfilin kanssa langankehruun tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvän yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Tearfil vastaa Spinnovan tuotekehitykseen tarkoitetun langankehruulinjan operatiivisesta toiminnasta. Tearfil on edistyksellinen kehräämö, joka tunnetaan keskeisestä roolistaan tekstiilialalla. Tuotekehitystarpeisiin tarkoitettu langankehruulinja sijoitetaan Portugalin Guimarãesiin Tearfilin tiloihin.

Kehruulinjaa on tarkoitus käyttää tutkimukseen ja kehitykseen Spinnovan kuidun käyttämiseksi kaupallisen mittakaavan langantuotannossa, ja sen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä tekstiilialan kumppaneiden kanssa.   

Spinnova on päättänyt sijoittaa kehruulinjan Portugalin Guimarãesiin Tearfilin tiloihin. Spinnova hyötyy vahvan kumppanin laajasta toimialaosaamista ja Euroopan merkittävimmän tekstiiliteollisuuden keskuksen läheisyydestä, mitkä edistävät Spinnovan pääsyä globaaleille tekstiilimarkkinoille.  

Spinnovan kehruulinja sijoitetaan Tearfilin tiloihin. Teknologian toimituksen ja asennusten odotetaan tapahtuvan syksyllä 2023, ja kehruulinjan on tarkoitus käynnistyä vuoden loppuun mennessä. Tearfil vastaa linjan operatiivisesta toiminnasta, ja Spinnova käyttää osan linjan kapasiteetista omaan tuotekehitykseensä.   

Vuonna 2021 Spinnova ilmoitti perustavansa tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitetun langankehräämön Jyväskylään. Päätös sijainnin vaihtamisesta tehtiin toteutettavuussuunnittelun ja kumppanien kanssa käytyjen keskustelujen myötä. Kehruulinjan sijainnin ja toimintamallin muutokset alentavat hieman pääomainvestoinnin kokoa sekä pienentävät linjan operatiivisia kustannuksia.   

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme Tearfilin kanssa yhteistyömallin, jossa pääsemme hyötymään Tearfilin vuosikymmenten kokemuksesta ja asiantuntemuksesta langankehruun parissa. Sijainti Portugalissa nopeuttaa tuotekehitystyötämme ja mahdollistaa kehitystyön yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa”, kertoo Spinnovan väliaikainen toimitusjohtaja Ben Selby.   

”Odotamme innolla yhteistyötä Spinnovan ja tämän huippuluokan tutkimus- ja kehitystiimin kanssa kehittääksemme innovatiivisia tekstiilimateriaaleja. Olemme erittäin ylpeitä ja luottavaisia, että tällä yhteistyöllä voimme saada aikaan entistäkin laajempia vaikutuksia”, lisää Maria de Belém Machado, Tearfilin toimitusjohtaja.  

Spinnovan uuden kehruulinjan teknologiatoimittaja on sveitsiläinen Rieter. Rieter on maailman johtava järjestelmien toimittaja katkokuiduista valmistetun langan kehräämiselle. Yritys kehittää ja valmistaa koneita, järjestelmiä ja komponentteja, joilla kehrätään lankaa luonnonkuidusta ja tekokuiduista sekä näiden sekoitteista kustannustehokkaimmalla tavalla. Rieterin huippuluokan kehruuteknologia edistää kestävää kehitystä tekstiilien arvoketjussa minimoimalla resurssien käytön. Rieter on panostanut merkittävästi langankehruun kehittämiseen Spinnovan kuitujen sekoitteilla ja erilaisilla kehruuteknologioilla.   

”Kestävät innovaatiot ovat osa Rieterin ja Spinnovan DNA:ta. Testaamme ja opimme intohimoisesti varmistaaksemme, että toimintamme ja tuotteemme luovat suurimman mahdollisen positiivisen vaikutuksen", kertoo Franziska Häfeli, Rieterin Myynti- ja markkinointijohtaja.