Spinnova Oyj:Woodspin kasvattaa tehdashankkeen pääomasijoitusbudjettia, vahvistaen ympäristö- ja R&D-kyvykkyyksiä sekä kustannusinflaation huomioiden. Hanke etenee aikataulussa valmistuen 2022 lopussa

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 2.6.2022 klo 8.45
SISÄPIIRITIETO

Spinnova Oyj:Woodspin kasvattaa tehdashankkeen pääomasijoitusbudjettia, vahvistaen ympäristö- ja R&D-kyvykkyyksiä sekä kustannusinflaation huomioiden. Hanke etenee aikataulussa valmistuen 2022 lopussa

Spinnovan ja sen strategisen kumppanin, selluyhtiö Suzanon, yhteisyritys Woodspin on päättänyt kasvattaa Keski-Suomessa rakenteilla olevan tehdashankkeen pääomasijoituksen budjettia.

Päivitetyn pääomasijoitusbudjetin koko kasvaa vuonna 2020 tehdystä budjetista 9 miljoonalla eurolla yhteensä 31 miljoonaan euroon.  Spinnova ja Suzano tekevät kumpikin 4,5 miljoonan euron lisäinvestointisitoumuksen, mikä kasvattaa yhteisyrityksen kummankin omistajan pääomasijoitussitoumuksen 11 miljoonasta eurosta 15,5 miljoonaan euroon.

Hyväksytyt investoinnit ovat strategisia valintoja, jotka lisäävät entisestään tuotannon ympäristöllistä kestävyyttä, ja tehtaan tulevia tutkimus- ja kehityskyvykkyyksiä. Lisäksi päivitetyssä budjetissa on huomioitu rakentamisen ja teknologian hintojen kohonneen kustannusinflaation vaikutus.

Lisäinvestointien pääosa muodostuu strategisten valintojen kustannusvaikutuksesta. Näihin valintoihin sisältyy lisäparannuksia laitoksen toiminnan ympäristölliseen kestävyyteen sekä parannuksia tutkimus- ja kehitystoiminnan mahdollisuuksiin ja teknisiin valmiuksiin. Jo päätetyn leasing-mallilla hankittavan lämpöpumpputeknologian lisäksi pääomainvestointibudjettiin sisältyy edistynyt prosessilämmön talteenottojärjestelmä. Laitoksen vähäpäästöistä teknologiaa ja tuotannon hukkalämpöä voidaan hyödyntää alueellisten energiantuotannon päästöjen vähentämisessä, mikä kasvattaa myös laitoksen positiivisia ilmastovaikutuksia. Lisäinvestointeja teknologiaan tehdään myös tuotannon kuivauskonseptin optimoimiseksi suunnitteluvaiheessa olevalle 50 tuhannen tonnin tehtaalle.

Woodspinin tehtaan teknologia-asennukset tehdään kesän lopulla ja rakentamishanke valmistuu aikataulussa aiemmin tiedotetun mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. Seuraavan 50 tuhannen tonnin tehtaan suunnittelu on käynnissä ja aiemmin julkaistu arvio tonnikohtaisten teknologiaan liittyvien pääomainvestointien pienentymisestä on ennallaan.

Päivitetty Woodspinin budjetti ei vaikuta Spinnovan näkymiin kuluvalta vuodelta. Yhtiö toistaa näkymänsä, jonka mukaan Spinnovan liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2021, pääasiassa Woodspinille ja Respinille toimitettujen projektien teknologiamyynnin kasvun johdosta. Koska Spinnova keskittyy vuonna 2022 panostamaan kasvuunsa ja tuotantonsa skaalaamiseen, yhtiön ei odoteta tekevän positiivista tulosta. Spinnova rahoittaa 4,5 miljoonan euron lisäpääomasijoituksen olemassa olevista kassavaroista.

 

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com