Spinnova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 7.5.2024 KLO 19.45

Spinnova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2024 klo 16.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2023, ja hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä kuukausipalkkio seuraavasti: Puheenjohtajalle 6 000 euroa, varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen varsinaiselle jäsenelle 2 000 euroa. Erillisiä kokous- tai valiokuntapalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) toimikaudella, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Janne Poranen, Hanna Liiri, Julio Ramundo ja Petri Kalliokoski valittiin uudestaan hallituksen jäseniksi, ja Jari Vähäpesola, Vesa Silaskivi ja Sebastian Vinsten valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta Janne Porasta, johtuen hänen työsuhteestaan yhtiöön, sekä Julio Ramundoa, johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A.:ssa, jolla on läheinen yhteistyösuhde yhtiöön. Kaikki valitut yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Torkkeli. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 220 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden ja erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 21.5.2024 yhtiön verkkosivulla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2024/.

Spinnova Oyj:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous 7.5.2024

Spinnova Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Porasen ja varapuheenjohtajaksi Petri Kalliokosken.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan. Hallituksen valiokunnan tehtävät on esitelty osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/hallituksen-valiokunnat/.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa Silaskiven ja jäseniksi Hanna Liirin ja Petri Kalliokosken.

 

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:

Virva Vesanen
Johtaja, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com