Spinnova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 4.5.2023 KLO 17.15

Spinnova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.5.2023 klo 14.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä 2 000 euron suuruinen kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita tai valiokuntakuntapalkkioita ei makseta.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Janne Poranen, Hanna Liiri, Juha Salmela ja Harri Sundvik valittiin uudestaan hallituksen jäseniksi ja Petri Kalliokoski, Julio Ramundo sekä Kirsi Sormunen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta Janne Porasta ja Juha Salmelaa johtuen heidän työ- tai toimisuhteestaan yhtiöön sekä Julio Ramundoa, koska hän kuuluu Suzano S.A.:n operatiiviseen johtoon, jolla on läheinen yhteistyösuhde Spinnovan kanssa. Kaikki ehdotetut yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Spinnovan määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla muussa tarkoituksessa kuin kannustinjärjestelmiä varten annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämän lisäksi kannustinjärjestelmiä varten voitaisiin antaa enintään 800 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa suoraan tai erityisten oikeuksien kautta. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2021 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja on voimassa 30.6.2024 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 18.5.2023 yhtiön verkkosivulla osoitteessa https://spinnovagroup.com/yhtiokokous-2023/. 

Spinnova Oyj:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous 4.5.2023

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Janne Porasen ja varapuheenjohtajaksi Harri Sundvikin. Hallituksen muut jäsenet ovat Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Julio Ramundo, Juha Salmela, ja Kirsi Sormunen.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemisvaliokuntaan. Hallituksen valiokuntien tehtävät on esitelty osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/hallituksen-valiokunnat/.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kirsi Sormusen ja jäseniksi Hanna Liirin ja Harri Sundvikin.

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Petri Kalliokosken ja jäseniksi Hanna Liirin ja Julio Ramundon.

 

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:

Lasse Holopainen
Lakiasiainjohtaja
lasse.holopainen@spinnova.fi
Puh. 040 912 3972
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu:
 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja. 

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava. 

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa. 

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

 

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com