Spinnova Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 14.3.2024, klo 08.10

Spinnova Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023

 

Spinnova Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023: Onnistunut teknologiatoimitus Woodspinille saatettiin loppuun ja toimintoja vahvistettiin – Liikevaihto ja liiketulos laskivat odotetusti.  

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Spinnovan tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuulta 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/katsaukset/

 

 

TAMMI-JouluKUUN 2023 KOHOKOHDAT
(Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.)

 

 

Heinä-jouluKUU 2023

 

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

IFRS AVAINLUVUT1

euroa (tuhatta)

7–12/2023

7–12/2022

1-12/2023

1–12/2022

Liikevaihto

1 820

16 644

10 640

24 279

Liiketulos (EBIT)

-9 931

-7 383

-20 926

-13 149

Tilikauden tulos

-9 445

-7 572

-20 008

-15 123

Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1)

-0,17

-0,15

-0,38

-0,29

Nettokassa

54 426

74 454

54 426

74 454

Omavaraisuusaste, %

89 %

86 %

89 %

                    86 %

Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa

76

75

76

75

Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin

76

70

77

67

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Tunnusluvut-taulukossa käytettyjen osakkeiden lukumäärä löytyy Liitteestä sivulla 23

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Koko vuotta 2022 koskevat tiedot perustuvat 17.8.2023 julkaistuun tilintarkastettuun IFRS-tilinpäätökseen vuodelta 2022.             

 

NÄKYMÄT

 

Ohjeistus 2024

 

Vuonna 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan pienempi kuin vuonna 2023. Liikevaihdon ajoitus liittyy seuraavan tuotantolaitoksen teknologiamyynnin ja -toimituksen ajoittumiseen. Liiketuloksen odotetaan parantuvan vuodesta 2023, mutta olevan edelleen tappiollinen. Spinnovan henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kulut yhteenlaskettuna odotetaan olevan alhaisemmat vuonna 2024 kuin vuonna 2023.

 

TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS OIJALAN KOMMENTIT VUODESTA 2023

Aloitin Spinnovan toimitusjohtajana 11.12.2023. Minulle tämä on ainutlaatuinen ja haastava tilaisuus kaupallistaa Spinnovan vastuullinen teknologiainnovaatio. Nykyinen haastava taloustilanne ei ole helpoin kasvuyrityksen kasvattamisen kannalta. Ensimmäisten kuukausien aikana olen tutustunut toimintoihin ja henkilöstöön tavoitteena tuoda selkeyttä, fokusta ja priorisointia. Edistymme askel askeleelta matkalla Spinnova-kuidun tuotantomäärien kasvattamisessa ja kuidun markkinoille tuomiseen tuotesovelluksissa sitoutuneiden toimitusketju- ja brändikumppaneiden avulla. Minulle on selvää, että makrotaloudelliset trendit, rajoitukset kuidun globaalissa toimitusketjussa ja tekstiiliteollisuuden tarve saavuttaa kestävyystavoitteensa tarjoavat meille merkittävän ja inspiroivan mahdollisuuden tarttua niihin.

Vuonna 2023 tärkein prioriteetti oli teknologiatoimituksen viimeistely ja ensimmäisen tehtaan rakentaminen Woodspinille. Työskentelimme koko vuoden tiiviisti yhdessä yhteisyrityskumppani Suzanon ja Woodspinin kanssa tehtaan käynnistämiseksi. Tehtaan ylösajo on edennyt hieman hitaammin kuin mitä alun perin odotettiin, ja siksi kuituvolyymit ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Suzanon kehitystyö eukalyptuspohjaisen mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) raaka-aineprosessin tehokkuuden ja määrittelyiden parissa on edennyt hyvin tuloksin.

Samanaikaisesti Spinnova jatkaa teknologiakonseptinsa kehittämistä edelleen vähentääkseen operatiivisia ja investointikuluja tuotettua kuitutonnia kohti. Seuraava askel skaalauksessa on työskentely kohti seuraavan puupohjaista kuitua valmistavan tehtaan esisuunnitteluvaihetta. Suzano suunnittelee omistavansa ja vastaavansa seuraavan tehtaan toiminnasta. Tähän sisältyy teknologian prosessisuunnittelupakettityö, jota voidaan käyttää myös tulevia muita laitoksia suunniteltaessa.

Tiedotimme 31.8.2023 aloittavamme strategian uudelleenarvioinnin, johon keskityimme vuoden jälkipuoliskolla. Tavoitteena oli priorisoida ne strategian osat, joiden odotetaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä johtavan nopeimmin positiivisen kassavirran tuottamiseen ja jotka luovat eniten arvoa yhtiön sidosryhmille. Strategian arvioinnin lopputulos on julkistettu tänään, ja se esitellään tarkemmin tänään järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Spinnova keskittyy teknologiamyyntiin ja toimittamaan teknologian yhdessä kumppaneiden kanssa. Teknologiamyynti kohdistuu sinne missä se luo eniten arvoa, raaka-ainekumppaneihin tai tekstiilivalmistajiin. Kun jatkamme merkittävien edistysaskeleiden ottamista kuitukehityksessä, laajentaen sen markkinoita, sekä teknologiainvestoinnin kustannusprofiilissa, pystymme tarjoamaan houkuttelevan ratkaisun teknologia-asiakkaille.

Muita saavutuksia vuoden 2023 aikana olivat tekstiilijäteraaka-aineen testaaminen Spinnovan prosessissa lupaavin alustavin tuloksin. Lisäksi solmimme sopimuksen T&K-langankehruulinjasta toimitusketjukumppani Tearfilin kanssa. Kaupallisen ja materiaalikehitystyön kohokohta oli Spinnovan denim-sekoitteen lanseeraus Kingpins-ammattilaismessuilla lokakuussa 2023. Denim-kehitys jatkuu, ja tavoitteena on lanseerata kaupallisia denim-tuotteita tulevaisuudessa. Yhteisyritys-Respinin kehitys edistyi viime vuonna ja ensimmäinen nahkajätteestä valmistettu tuote, kengät, valmistettiin onnistuneesti.

Jos globaali tekstiiliala haluaa siirtyä materiaalipohjassa perinteisistä materiaaleista, kuten puuvillasta ja polyesteristä, kestävämpiin vaihtoehtoihin, tarvitsemme kaikki tekstiilialan arvoketjun toimijat mukaan. Spinnovan kaltaisen uuden materiaali-innovaation tuominen markkinoille suuremmassa mittakaavassa edellyttää investointeja, kannustimia ja pitkän aikavälin sitoumuksia sijoittajilta, tekstiilialan toimijoilta ja päättäjiltä.

Vuoden 2023 liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa ja se koostui pääasiassa teknologiatoimituksesta Woodspinin ensimmäiselle tehtaalle. Liiketappio oli noin -20,9 miljoonaa euroa. Liiketappio oli odotetulla tasolla, koska jatkoimme sekä omien että yhteisyritysten liiketoimintojen ylösajoa. Vuonna 2023 investoinnit olivat 9,0 miljoonaa euroa ja kohdistuivat edelleen pääasiassa Woodspin-yhteisyritykseen.

Haluan kiittää omistautunutta tiimiämme ja yhteistyökumppaneitamme kaikesta kovasta työstä vuoden 2023 aikana. Odotan innolla yhteistyötä, jotta voimme ottaa seuraavat askeleet jännittävällä matkallamme ja toteuttaa Spinnovan uutta strategiaa.

Tuomas Oijala
Toimitusjohtaja

 

STRATEGIAN ARVIOINTI

 

Spinnova päätti 31.8.2023 uudelleenarvioivansa strategiaansa sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitaan. Globaalit kysynnän ajurit ja sen luomat mahdollisuudet Spinnovalle jatkuvat erittäin vahvoina. Spinnovan tavoite muuttaa globaalia tekstiiliteollisuutta pysyy ennallaan. Spinnova on päättänyt priorisoida toimet, jotka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, tuottavat nopeimmin positiivista kassavirtaa ja luovat eniten arvoa yhtiön sidosryhmille.

 

Strategian arvioinnin lopputulos tiedotettiin 14.3.2024 ja se esitellään tarkemmin pääomamarkkinapäivässä 14.3.2024.

Spinnova on asettanut seuraavat strategiatavoitteet:
 

 

Lyhyt aikaväli

(2025-2026)

Keskipitkä aikaväli

(2028-2030)

Pitkä aikaväli

(2034-2036)

Kumulatiivinen teknologiamyynti*

30t tonnia

130t tonnia

450t tonnia

Taloudellinen

Ei tarvetta ulkoiselle lisärahoitukselle

Positiivinen liikevoitto

Yli 100 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso

Yli 30% liikevaihdosta jatkuvaa**

 

*Yhteenlaskettu kumulatiivinen vuosittainen kuitutuotantokapasiteetti, jonka rakentamiseen ovat sitoutuneet joko Spinnovan teknologia-asiakkaat tai Spinnova itse omien investointien kautta.

**Rojalti- ja palvelumaksut

 

Koska Spinnova toteuttaa teknologiamyyntistrategiaansa eikä suunnittele omia investointeja kuitutuotantoon lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, Spinnova ei odota tarvitsevansa ulkopuolista lisärahoitusta strategiatavoitteidensa saavuttamiseksi.

 

Spinnovan strategiatavoitteisiin liittyy nousupotentiaalia, jonka odotetaan tulevan siitä, että teknologia-asiakkaidemme uusien tehtaiden investointipäätökset nopeutuvat, kuluttajat ja brändit ottavat yhä enemmän käyttöön kestäviä materiaaleja, tekstiiliteollisuuden raaka-aineiden sääntelyä lisätään ja vaihtoehtoisten raaka-aineiden sellutoimittajien toiminta ylös ajetaan ennakoitua nopeammin.

 

Spinnovan strategiatavoitteiden mahdollisia haittatekijöitä voivat olla teknologia-asiakkaidemme investointipäätösten mahdollinen viivästyminen, teknologiahankkeidemme toimitusten mahdollinen viivästyminen asiakkaille, Spinnovan teknologian investointi- tai operatiivisten kustannusten taso tuotettua tonnia kohden odotettua hitaampi kehitys ja SPINNOVA®-kuidun ominaisuuksien odotettua hitaampi kehitys, mikä pienentäisi teknologia-asiakkaidemme tavoittelemaa kuitumarkkinan kokoa.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Spinnova keskittyy keskipitkällä aikavälillä rahoittamaan kasvuaan, eikä odota voivansa jakaa osinkoa lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä. Spinnova Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 79 129 tuhatta euroa, josta tilikauden 2023 tulos oli -14 627 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta tammi-joulukuu 2023 jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Jyväskylässä, 14.3.2024

Spinnova Oyj
Hallitus

Tilinpäätöstiedotuksen webcast

Spinnova järjestää Pääomamarkkinapäivän tänään 14.3.2024 klo 14-17. Spinnovan toimitusjohtaja Tuomas Oijala ja talousjohtaja Ben Selby esittelevät tammi-joulukuun 2023 tuloksen Pääomamarkkinapäivän webcastin lopussa.

Pääomamarkkinapäivä järjestetään englanniksi, ja nauhoite on saatavilla sijoittajasivuilla vuorokauden kuluessa.

Pääomamarkkinanpäivän webcastin voi katsoa osoitteessa:
https://spinnova.videosync.fi/2024-cmd
 

Seuraava taloudellinen tiedotus

 

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
Tuomas Oijala, toimitusjohtaja
Ben Selby, talousjohtaja
Virva Vesanen, Head of Investor Relations
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

Attachments