Spinnova Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021: Skaalaus kiihtyy ja ensimmäiset teknologiamyynnit toteutuvat

SPINNOVA OYJ YHTIÖTIEDOTE 24.2.2022 klo 8.45 EET Spinnova Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021: Skaalaus kiihtyy ja ensimmäiset teknologiamyynnit toteutuvat Tämä tiedote on tiivistelmä Spinnovan tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuulta 2021. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/katsaukset/

Tammi-joulukuu 2021 (Tilintarkastettu):

Heinä-joulukuu 2021:

Toisen vuosipuoliskon 2021 merkittäviä tapahtumia

Avainluvut

EUR (tuhatta)

7-12/2021

7-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

Liikevaihto

5 661

168

6 063

254

Liikevoitto / -tappio

-4 079

-3 480

-7 172

-5 473

Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1)

-0.10

-0.11

-0.36

-0.17

Nettovelka

-100 093

-1 372

-100 093

-1 372

Omavaraisuusaste, %

92%

54%

92%

54%

Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin

53

34

49

34

 

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. Historiallisissa luvuissa olevien osakkeiden lukumäärää oikaistaan kahden osakesplitin mukaisesti, jotka tapahtuivat ensin toukokuussa 2020, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 10:llä ja seuraavaksi toukokuussa 2021, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 30:llä.

Toimitusjohtaja Janne Porasen katsaus:

”Spinnova saavutti useita suuria etappeja vuonna 2021, toteuttaen strategiaansa suunnitelmallisesti.  Vuoden toisella puoliskolla pääfokusalueemme, ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakentaminen Woodspin-yhteisyrityksellemme, eteni suunnitellusti. Odotamme tehdasprojektin Jyväskylässä olevan valmiina teknologiatoimituksille ensi kesän loppuun mennessä, ja tehtaan olevan valmiina vuoden loppuun mennessä.

Tehdas käsittää Spinnovan ja Suzanon yhteisyritys Woodspinin kuitutuotannon, Suzano Finland Oy:n mikrofibrilloidun selluloosan jauhatuslaitoksen sekä Spinnovan pääkonttorin. Mainitsemisen arvoista on, että Suzanon jauhatuslaitos on sen kaikkien aikojen ensimmäinen investointi Brasilian ulkopuolelle. Tehdas on hieno alku yhteiselle sitoumuksellemme Suzanon kanssa: saavuttaa miljoonan tonnin SPINNOVA®-kuidun vuosittainen tuotantokapasiteetti 10-12 vuoden kuluessa.

Saimme joulukuussa suunnitellusti valmiiksi pilottituotantolinjan Respinille, yhteisyrityksellemme ECCO:n nahanhankintakumppani KT Tradingin kanssa. Respin on nyt päässyt aloittamaan työnsä kaupallistaakseen mullistavan kierrätysmateriaalin, nahkajätteestä tehdyn SPINNOVA®-kuidun. Respin maksaa Spinnovalle kaikkiaan 2,5 miljoonaa euroa pilottilinjasta ja tutkimus- ja kehityspalveluista arviolta vuoden kestävässä pilottivaiheessa. 

Teknologiamme ulottaminen tähän jätepohjaiseen raaka-aineeseen on upea esimerkki innovaatiomme ja teknologiamme ainutlaatuisuudesta. Spinnova ei ole vain asteittainen parannus olemassa oleviin kuituihin, vaan monipuolinen teknologia-alusta. Tuotamme useista eri raaka-aineista, ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, luonnollisinta mahdollista muuntokuitua, joka tuntuu luonnonkuidulta kuten puuvilla ja pellava. Tukeaksemme SPINNOVA®-kuitujen kaupallistamista päätimme tehdä noin 2,2 miljoonan euron investoinnin omaan langankehräämöön tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Tämä sujuvoittaa niin kaupallista tekstiilikehitystä kuin yhteistyötämme brändien kanssa, parantaen markkinoille menon edellytyksiämme entisestään. 

Syyskuussa saimme ylpeinä ilmoittaa, että The North Face liittyi brändikumppaniemme joukkoon. Siihen kuuluvat jo adidas, H&M-konserni, Bergans, Bestseller, ECCO, Icebreaker ja Marimekko, jotka tekevät kaikki kanssamme pitkäjänteistä yhteistyötä kohti kaupallista tulevaisuutta.

Teimme marraskuussa päänavauksen komposiittimarkkinoille laajentaen mahdollisuuksiamme myös vaate- ja jalkinealan ulkopuolelle, esittelemällä suomalaisen puusuksivalmistaja PUSU Skisin kanssa SPINNOVA®-kankaalla vahvistetut laskettelusukset. Tämä rajattu, mutta lupaava kaupallinen erä on jälleen tärkeä osoitus materiaalimme monipuolisuudesta. 

Kesällä kerätty listautumisrahoitus on isossa roolissa kasvusuunnitelmassamme. Jatkuva panostaminen kasvuun näkyy mm. siinä, että lähes tuplasimme henkilöstömäärämme vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. On ollut hieno huomata, että kasvutarinamme houkuttelee mukaan niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin huippuosaajia! Todella taitava ja sitoutunut tiimimme teki mahtavaa työtä vuonna 2021, saavuttaen kaikki päätavoitteensa.

Vuonna 2022 pääprioriteettimme ovat ensimmäisen Woodspin-tehtaan valmiiksi saaminen ajoissa, Respinin pilottihanke sekä brändiyhteistöiden jatkaminen kohti uusien, kaupallisten SPINNOVA®-tuotteiden, lanseerausta. Meillä on koossa kaikki tarvittava strategiamme toteuttamiseen; SPINNOVA®-kuidun kaupallistamisen ja tuotannon skaalaamiseen. Seuraavan skaalausaskeleemme, Woodspinin 50 tuhannen tonnin tehtaan, suunnittelu on jo alkanut. Pääsemme pian kertomaan siitä lisää!”

Tilikauden jälkeisiä tapahtumia

Näkymät vuodelle 2022

Spinnovan kesäkuussa 2021 asettamat keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet ovat saavuttaa 150 tuhannen tonnin tuotantokapasiteetti ja positiivinen liiketulos sekä saada jopa 20 brändikumppania. Spinnova työskentelee kohti näitä tavoitteita ja toteuttaa strategiaansa suunnitellusti vuonna 2022. Sen kohdemarkkina kasvaa, ja vastuullisten tekstiilimateriaalien kysyntä on erittäin vahva. Spinnova odottaa saavansa Woodspin-tehtaan valmiiksi aikataulussaan ja sen aloittavan toimintansa vuoden 2022 lopussa. Spinnova arvioi jatkavansa kaupallisten tuote-erien lanseeraamista yhdessä brändikumppaneidensa kanssa.

Vuoden 2022 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2021, pääasiassa Woodspinille ja Respinille toimitettujen projektien teknologiamyynnin kasvun johdosta. Koska Spinnova keskittyy vuonna 2022 panostamaan kasvuunsa ja tuotantonsa skaalaamiseen, yhtiön ei odoteta tekevän positiivista tulosta.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Spinnova keskittyy keskipitkällä aikavälillä kasvuunsa ja tuotantonsa skaalaamiseen. Yhtiö ei odota voivansa jakaa osinkoa lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä. Spinnova Oyj:n jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2021 olivat 105 262 tuhatta euroa, josta tilikauden 2021 tulos oli -15 206 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta tammi-joulukuu 2021 jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.
 

Jyväskylässä 24.2.2022

Spinnova Oyj
Hallitus

 

Tilinpäätöstiedotuksen webcast

Spinnova järjestää tilinpäätöstiedotuksen yhteydessä 24.2.2022 kello 11.30 webcast-lähetyksen, jossa Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen ja talousjohtaja Ben Selby kertovat tammi-joulukuun 2021 tapahtumista ja taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi webcastiin saapuu puhujavieraaksi ECCO:n operatiivinen johtaja Thomas Goegsig.

Webcast-tilaisuus järjestetään englanniksi, ja suomeksi tekstitetty nauhoite on saatavilla sijoittajasivuilla vuorokauden kuluessa. Kaikki sijoittajat ja median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

Webcast-vieraita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen osoitteessa:
https://spinnova.videosync.fi/fy2021-tulos

Seuraava taloudellinen tiedotus

Spinnovan vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistaan viikolla 14 / 2022. Spinnovan varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.5.2022. Erillinen yhtiökokouskutsu lähetetään myöhemmin. Spinnovan puolivuotiskatsaus jaksolta 1.1.-30.6.2022 julkaistaan 8.9.2022.
 

Lisätietoja:

Janne Poranen
Toimitusjohtaja
janne.poranen@spinnova.fi
P. 0400 138 711

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota yhtään jätettä, sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen aiheuttamat CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja täysin kierrätettäviä.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA® verkkopalvelu: www.spinnova.com
Sijoittajasivusto: www.spinnovagroup.com

Attachments