Spinnova Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 (tilintarkastamaton): Tuotannon skaalaus ja kaupallistaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti

SPINNOVA OYJ YHTIÖTIEDOTE 8.9.2022 klo 8.45

 

Spinnova Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 (tilintarkastamaton): Tuotannon skaalaus ja kaupallistaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Spinnovan puolivuotiskatsauksesta tammi-kesäkuulta 2022. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/katsaukset/.

Tammi-kesäkuu 2022

 

 

Puolivuotiskauden 2022 merkittäviä tapahtumia

 

 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

 

 

Ellei toisin mainita, kaikki tässä puolivuotiskatsauksessa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Puolivuotiskatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Koko vuotta 2021 koskevat tiedot perustuvat vuoden 2021 tarkastettuun tilinpäätökseen.

 

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan):

 

Spinnovan kesäkuussa 2021 asettamat keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet ovat saavuttaa 150 tuhannen tonnin tuotantokapasiteetti ja positiivinen liiketulos sekä saada jopa 20 brändikumppania. Spinnova työskentelee kohti näitä tavoitteita ja toteuttaa strategiaansa suunnitellusti vuonna 2022. Sen kohdemarkkina kasvaa, ja vastuullisten tekstiilimateriaalien kysyntä on erittäin vahva. Spinnova odottaa saavansa Woodspin-tehtaan valmiiksi aikataulussaan ja sen aloittavan toimintansa vuoden 2022 lopussa. Spinnova arvioi jatkavansa kaupallisten tuote-erien lanseeraamista yhdessä brändikumppaneidensa kanssa. 

 

Vuoden 2022 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2021, pääasiassa Woodspinille ja Respinille toimitettujen projektien teknologiamyynnin kasvun johdosta. Koska Spinnova keskittyy vuonna 2022 panostamaan kasvuunsa ja tuotantonsa skaalaamiseen, yhtiön ei odoteta tekevän positiivista tulosta.

Avainluvut

EUR (tuhatta) 1-6/
2022
1-6/
2021
1-12/
2021
Liikevaihto 7 635 370 6 063
Liikevoitto/-tappio -5 825 -3 093 -7 172
Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1) -0,15 -0,30 -0,36
Nettovelka -95 059 -98 354 -100 093
Omavaraisuusaste, % 87% 90% 92%
Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa 69 49 58
Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin 65 43 49

 

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. Historiallisissa luvuissa olevien osakkeiden lukumäärää oikaistaan kahden osakesplitin mukaisesti, jotka tapahtuivat ensin toukokuussa 2020, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 10:llä ja seuraavaksi toukokuussa 2021, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 30:llä.

 

Toimitusjohtajalta

 

Vuoden 2022 ensimmäiset kuusi kuukautta olivat monien jännittävien muutosten aikaa Spinnovalle. Sain kunnian aloittaa Spinnovan toimitusjohtajana 1.8. jatkaen toisen perustajan Janne Porasen erinomaista työtä. Kunnianhimoinen tavoitteemme on skaalata ja kaupallistaa SPINNOVA®-kuituteknologia ja -tuotanto omistautuneen ja erittäin lahjakkaan tiimimme kanssa.

 

Strategiamme onnistuminen on riippuvainen kansainvälisen huipputason tiimistämme. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rekrytoimme avainhenkilöitä kunnianhimoisen suunnitelmamme toteuttamiseksi. Henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi on meille Spinnovassa ykkösprioriteetti, ja jatkamme ensiluokkaisten prosessien kehittämistä niiden varmistamiseksi.

 

SPINNOVA® on ilmastopositiivinen tekstiilikuitu

 

Ainutlaatuinen teknologia on Spinnovan erottautumiskeino. Spinnovan ensimmäiselle kaupalliselle tehtaalle vuonna 2022 tehdyt hiilikädenjälkilaskelmat osoittivat, että tuotannon arvoketjun odotetaan säästävän enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin mitä se tuottaa, mikä tekee SPINNOVA®-kuidusta ilmastopositiivisen tekstiilimateriaalin. Se on valtava etu tekstiiliteollisuudessa, jossa siirtyminen vastuullisiin materiaaleihin nopeutuu.

 

Brändikumppanimme lanseerasivat ensimmäiset kaupalliset tuotteet

 

2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olimme innoissamme voidessamme julkistaa ensimmäiset kaupalliset tuotteet brändikumppaniemme adidaksen ja ARKETin kanssa. Nämä tuotteet on valmistettu SPINNOVA®-kuidun ja puuvillan sekoitteesta, mikä osoittaa SPINNOVA®:n olevan kaupalliseen käyttöön soveltuva ensiluokkainen vastuullinen tekstiilimateriaali ja -brändi. Jatkamme tuotekehitystä monien brändikumppaniemme kanssa, ja tavoitteena on julkistaa lisää kaupallisia tuotteita vuoden aikana.

Skaalautuminen etenee suunnitelmien mukaisesti

 

Kaupallistamis- ja skaalausstrategia etenevät suunnitelman mukaisesti. Vastuullisten kuitujen kysyntä kasvaa edelleen lähes 200 miljardin euron globaaleilla tekstiilikuitumarkkinoilla.

 

Tänä vuonna pääpainopisteemme on ollut ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakentaminen Woodspinille (Spinnovan ja Suzanon tasaosuuksin omistama yhteisyritys). Rakentaminen ja teknologiatoimitukset ovat molemmat aikataulussa ja tehtaan odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.  Alkuvuoden aikana Woodspin päätti korottaa tehtaan pääomasijoitusbudjettia 9 miljoonalla eurolla vahvistaakseen ympäristö- ja R&D-kyvykkyyksiä sekä huomioidakseen kustannusinflaation. Haluamme, että meillä on paras mahdollinen konsepti käytössä Woodspinin aloittaessa toimintansa.

 

Spinnovan ja ECCOn tasaosuuksin omistama Respin-pilottilaitos on toiminut onnistuneesti kuluvana vuonna ja olemme aloittamassa kaupallistamisvaiheen suunnittelun aikataulun mukaisesti. Spinnova on Woodspinin ja Respinin yksinoikeudellinen teknologiatoimittaja. Teknologian myynti molemmille yrityksille on toteutunut aikataulun mukaisesti, mikä näkyy liikevaihdon kasvuna.

 

Seuraava vaihe skaalautumisessa on Woodspinin toinen tehdas, jonka toteutettavuussuunnittelun Woodspin on aloittanut. Spinnova yksinoikeudellisena teknologiatoimittajana on aloittanut kyseisen tehtaan teknologiakonseptin teknisen esisuunnittelun.

 

Spinnovan teknologia on valmis skaalattavaksi ja odotan innolla kasvustrategiamme viemistä eteenpäin yhdessä koko tiimin kanssa. Haluan kiittää kansainvälisen tason tiimiämme, kumppaneitamme, asiakkaitamme ja sijoittajiamme heidän jatkuvasta tuestaan. 

 

Kim Poulsen
Toimitusjohtaja

 

Jyväskylässä 8.9.2022

 

Spinnova Oyj
Hallitus

 

Puolivuotiskatsauksen webcast

 

Spinnova järjestää puolivuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 8.9.2022 kello 11.00 webcast-lähetyksen, jossa Spinnovan toimitusjohtaja Kim Poulsen ja talousjohtaja Ben Selby keskustelevat tammi-kesäkuun 2022 tapahtumista ja taloudellisesta kehityksestä. 

 

Webcast-tilaisuus järjestetään englanniksi, ja suomeksi tekstitetty nauhoite on saatavilla sijoittajasivuilla seuraavana päivänä. Kaikki sijoittajat ja median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

 

Webcast-vieraita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen osoitteessa:
https://spinnova.videosync.fi/half-year-results-2022/.

 

Lisätietoja:

 

Kim Poulsen
Toimitusjohtaja
ir@spinnova.fi
Puh. 020 703 2430

 

Hyväksytty neuvonantaja:

 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki

Päämediat

 

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

 

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

 

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.

 

SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

 

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

 

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland -kasvumarkkinapaikalla.

 

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com

Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

 

Attachments