Spinnova Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 (tilintarkastamaton): Teknologian luovutus Woodspinille toteutettiin onnistuneesti – liikevaihto kasvoi, liiketulos laski odotetusti

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 31.8.2023 KLO 08.45

Tämä tiedote on tiivistelmä Spinnovan puolivuotiskatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/katsaukset/.

Spinnova Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 (tilintarkastamaton)

Teknologian luovutus Woodspinille toteutettiin onnistuneesti – liikevaihto kasvoi, liiketulos laski odotetusti

TAMMI-KESÄKUUN 2023 KOHOKOHDAT (IFRS)
(Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.)

 

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

IFRS AVAINLUVUT

euroa (tuhatta) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liikevaihto 8 820 7 635 24 279
Liiketulos (EBIT) -10 994 -5 766 -13 149
Tilikauden tulos -10 563 -7 676 -15 123
Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1) -0,20 -0,15 -0,29
Nettokassa 58 789 94 119 74 454
Omavaraisuusaste, % 89 % 87 % 86 %
Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa 78 69 75
Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin 78 65 67

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Tunnusluvut-taulukossa käytettyjen osakkeiden lukumäärä löytyy PDF:n liittetiedoista.

Puolivuotiskatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
Koko vuotta 2022 koskevat tiedot perustuvat 17.8.2023 julkaistuun tilintarkastettuun IFRS-tilinpäätökseen vuodelta 2022.                           

NÄKYMÄT

Kaupalliset näkymät

Kestävien tekstiilikuitujen ja -materiaalien kysyntä pitkällä aikavälillä jatkuu vahvana. Spinnova odottaa näkevänsä kasvavaa kiinnostusta, kun puupohjaisen kuidun tuotantomäärät nousevat Woodspinin tuotannon ylösajon myötä.  

Ohjeistus 2023 (muuttumaton)

Spinnova arvioi strategiansa tulevina kuukausina, jonka jälkeen päivitetty strategia esitellään tarkemmin. Jos Spinnovan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin tulee muutoksia, niistä tullaan tiedottamaan. Taloudellinen ohjeistus koko vuodelle 2023 pysyy ennallaan.

 

Seuraavien Woodspin- ja Respin-yhteisyritysten tehtaiden lopullisten investointipäätösten ajoitus on avaintekijä Spinnovan teknologiamyynnistä syntyvän liikevaihdon ajoittumisen kannalta.

Vuoden 2023 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna pääasiassa teknologiamyyntien ajoitusten vuoksi. Tilikauden tappio tulee kasvamaan vuonna 2023 toiminnan ylösajon johdosta.

VÄLIAIKAISEN TOIMITUSJOHTAJAN BEN SELBYN KOMMENTIT

“Toukokuussa yhteisyrityksemme Woodspin avasi ensimmäisen puupohjaista SPINNOVA®-kuitua tuottavan laitoksen. Tehtaan avajaiset houkuttelivat lähes 100 kutsuvierasta tutustumaan Suomessa sijaitsevaan tehtaaseen. Spinnova viimeisteli tehtaan teknologia-asennukset keväällä, ja teknologia luovutettiin onnistuneesti. Toukokuusta alkaen tehtaan operoinnista on vastannut Woodspin. Tehtaan ylösajo jatkuu, ja laitteiston tuotantonopeutta lisätään asteittain. Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on tuhat tonnia kestävästi valmistettua tekstiilikuitua vuodessa.

Suzano Finland Woodspinin raaka-ainetoimittajana jatkaa tuotantoprosessinsa kehittämistä parantaakseen tuottamansa puupohjaisen mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) laatua ja prosessinsa tehokkuutta. Suzanon kehittäessä MFC-prosessiaan on odotettavissa, että ensimmäistä Woodspinin laitosta käytetään pääasiassa tutkimukseen ja kehitykseen uusien MFC-erien testaamiseksi, ja että kaupalliset tuotantomäärät tulevat olemaan rajallisia lyhyellä aikavälillä. Asiakasprojekteihin liittyvien sitoumusten täyttämiseksi Woodspinin tehtaalla on vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytetty valmistuksessa vaihtoehtoista skandinaavista puupohjaista mikrofibrilloitua selluloosaa (MFC). Ensimmäiset kaupalliset toimitukset vaihtoehtoisesta raaka-aineesta valmistettua kuitua on nyt lähetetty tehtaalta. Spinnovan tekstiilien kehitystyö jatkuu, ja suunnittelemme ensimmäisten Suzanon MFC:stä valmistettujen tuotteiden lanseeraamista, kun raaka-aineen laatutaso on riittävä. 

Yhdessä Suzanon kanssa olemme keränneet oppeja Woodspinin ensimmäisestä tehtaasta Woodspinin seuraavan tehtaan investointia koskevan päätöksenteon tueksi. Spinnova työskentelee aktiivisesti Suzanon kanssa parantaakseen puupohjaisen raaka-aineprosessin (MFC:n) tehokkuutta ja tuotetun MFC:n laatua. Samanaikaisesti Spinnova jatkaa edelleen teknologiakonseptinsa kehittämistä pienentääkseen investointeja tuotettua kuitutonnia kohti verrattuna ensimmäiseen tehtaaseen.  Markkinapotentiaali ja Suzanon kanssa yhteinen tavoite kasvattaa tuotantokapasiteettia pysyvät muuttumattomina.

Spinnovan ja ECCOn sovittua jatkavansa nahkapohjaisen kuidun kaupallistamista Respinillä olemme aloittaneet toteutettavuuden arvioinnin ja esisuunnittelun ensimmäisestä kaupallisesta tehtaasta, jonka on tarkoitus sijaita Alankomaissa.

Spinnova näkee suuren potentiaalin muista raaka-aineista, kuten tekstiilijätteestä ja maatalousjätteestä, valmistetussa kuidussa, ja jatkoimme panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Meillä oli ilo saada heinäkuussa Business Finlandilta noin 1,9 miljoonan euron avustus näiden raaka-aineiden tutkimiseen, SPINNOVA-kuidun® kierrätykseen ja energiatehokkaamman raaka-aineiden jalostuksen kehittämiseen. Odotamme tämän avaavan Spinnovalle uusia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa lisäämällä uusia raaka-aineiden jalostus- ja kuidunkierrätyskomponentteja teknologiatarjontaansa.

Toinenkin merkittävä yhteistyö konkretisoitui, kun Haltin Cyclus unisex -parkatakki saapui kauppoihin huhtikuun alussa. Parka on valmistettu ympäristöystävällisestä SPINNOVA®-kuidusta ja puuvillasta sekä värjätty ruotsalaisen Imogon kestävällä teknologialla.

Kesäkuussa solmimme portugalilaisen edistyksellisen kehräämön Tearfilin kanssa langankehruun tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvän yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Tearfil vastaa Spinnovan tuotekehitykseen tarkoitetun langankehruulinjan operatiivisesta toiminnasta. Tuotekehitykseen tarkoitettu langankehräämölinja tulee sijaitsemaan Tearfilin tiloissa, Euroopan merkittävimmän tekstiiliteollisuuden keskittymän läheisyydessä Portugalissa. Yhteystyö edistää pääsyämme maailmanlaajuisille tekstiilimarkkinoille.

Olen tyytyväinen, että liikevaihtomme kasvoi raportointikaudella. Liikevaihtomme kasvoi 8,8 miljoonaan euroon 7,6 miljoonasta eurosta, pääasiassa teknologiamyynnin vetämänä. Liiketuloksemme oli noin -11 miljoonaa euroa, kun se tammi-kesäkuussa 2022 oli -5,8 miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku oli odotettavissa, ja se oli seurausta meidän ja yhteisyritystemme toiminnan ylösajosta ja kasvaneista henkilöstökustannuksista. Katsauskauden aikaiset kuuden miljoonan euron investoinnit kohdistuivat ensisijaisesti Woodspin-yhteisyritykseen.

Spinnova tiedotti tänään, että yhtiö on päättänyt arvioida nykyistä strategiaansa priorisoidakseen ne osat, jotka tuottavat nopeimmin kassavirtaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja tuottavat eniten arvoa yhtiön sidosryhmille.

Haluan kiittää omistautunutta tiimiämme ja kumppaneitamme heidän ahkerasta työstään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sen ansiosta pystyimme saavuttamaan merkittäviä virstanpylväitä kehityksessämme, joista merkittävimpänä teknologian onnistunut luovuttaminen Woodspinille."

Ben Selby
Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja 

Spinnova Oyj

Puolivuosikatsaus 2023 webcast

Spinnova järjestää puolivuositiedotuksen yhteydessä 31.8.2023 kello 11.00 webcast-lähetyksen, jossa Spinnovan väliaikainen toimitusjohtaja talousjohtaja Ben Selby kertoo tammi-kesäkuun 2023 tapahtumista ja taloudellisesta kehityksestä.

Webcast-tilaisuus järjestetään englanniksi, ja suomeksi tekstitetty nauhoite on saatavilla sijoittajasivuilla vuorokauden kuluessa.

Webcast-vieraita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen osoitteessa:
https://spinnova.videosync.fi/H1-2023/rekisteröidy

Lisätietoja:
Ben Selby, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
Sophie Jolly, Interim Head of Investor Relations

Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.

SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

Attachments