Spinnova Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

pinnova Oyj:n nimitystoimikuntaan on 10.5.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän toimikunnan perustamiskokouksen perusteella nimetty seuraavat jäsenet:

Nimitystoimikunnalla on neljä (4) jäsentä. Kolme (3) jäsenistä edustavat kolmea suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi (1) jäsen on hallituksen keskuudestaan nimittämä jäsen.  

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää nimitystoimikunnan jäseniä, määritellään vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakkeenomistajarekisterin rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella kyseessä olevan vuoden syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä, tai perustuen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen antamaan tietoon. Suurimman osakkeenomistajan edustaja nimitetään nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, elleivät nimitystoimikunnan jäsenet päätä yksimielisesti toisin.

Spinnova Oyj:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotukset hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkitsemisesta sekä hallitusvaliokuntien jäsenten palkitsemisesta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä tietotaso ja kokemus vastata Yhtiön tarpeisiin.

Lisätietoa Spinnova Oyj:n nimitysvaliokunnasta on saatavilla Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous/.