Spinnova Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä avainhenkilöille

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 26.4.2024 KLO 11.30
 

Spinnova Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä avainhenkilöille

Spinnova Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2028 (järjestelmä) konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Ansaintajaksojen aikana osallistujilla on mahdollisuus ansaita Spinnovan osakkeita palkkiona tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Järjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan osittain Spinnova Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Palkkiot maksetaan viiden kuukauden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksua.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on pidettävä 30 prosenttia palkkiona maksetuista osakkeista omistuksessaan, kunnes hänen henkilökohtaisen osakeomistuksensa arvo vastaa 50 prosenttia hänen palkkion maksua edeltäneen kalenterivuoden vuosipalkasta ennen veroja.

Järjestelmän ensimmäisen ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerit perustuvat yhtiön liiketulokseen (EBIT) tilikaudella 2026 ja yhtiön teknologiamyynnin määrään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Ansaintajaksolla 2024–2026 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 22 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 992 000 Spinnova Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

 

Spinnova Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Virva Vesanen
Head of Investor Relations
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com