Spinnova Oyj:n hallitus päätti toimitusjohtajan uudesta sitouttamisjärjestelmästä

SPINNOVA OYJ YHTIÖTIEDOTE    29.12.2022 KLO 16.00

 

SPINNOVA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI TOIMITUSJOHTAJAN UUDESTA SITOUTTAMISJÄRJESTELMÄSTÄ

Spinnova Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakeperusteisen pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle.

Sitouttamisjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkäjänteisesti sekä sitouttaa toimitusjohtaja työskentelemään yhtiössä ja omistamaan yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmä on kertaluontoinen ja kattaa tilikaudet 2023–2026. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita palkkiona Spinnovan osakkeita yhtiössä työskentelyn ja henkilökohtaisen osakeomistuksen perusteella siten, että kutakin toimitusjohtajan hankkimaa ja sitouttamisjärjestelmän piiriin osoittamaa osaketta kohden toimitusjohtaja voi ansaita palkkiona kaksi maksutonta lisäosaketta.

Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen, viimeistään huhtikuussa 2027. Pääsääntöisesti palkkio maksetaan osittain Spinnova Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos toimitusjohtajan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Sitouttamisjärjestelmän perusteella maksettavan palkkion enimmäismäärä vastaa arvoltaan yhteensä enintään noin 33 388 Spinnova Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:

Janne Poranen,

hallituksen puheenjohtaja

Puh. 020 703 2430

ir@spinnova.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

P. 050 520 4098

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

 

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.

SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com

Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com