Spinnova Oyj: Yhtiökokouksen 2022 päätökset

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE 5.5.2022 klo 16.35

Spinnova Oyj: Yhtiökokouksen 2022 päätökset

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 5.5.2022 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä 2 000 euron suuruinen kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita tai valiokuntakuntapalkkioita ei makseta. Lisäksi hallituksen jäsen Sari Pohjoselle myönnetään optio-oikeuksia jäljempänä kuvatulla tavalla.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Timo Soininen, Gert Kroner, Hanna Liiri, Vinicius Nonino, Juha Salmela ja Harri Sundvik valittiin uudestaan hallituksen jäseniksi ja Sari Pohjonen sekä Janne Poranen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, pois lukien Juha Salmela ja Janne Poranen, johtuen heidän työ- tai palvelusuhteestaan yhtiöön. Hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, poikkeuksena Vinicius Nonino, jota ei voida pitää riippumattomana johtuen hänen työsuhteestaan Spinnovan merkittävään osakkeenomistajaan, Suzanoon. Spinnovan määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenelle

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optioiden antamisesta hallituksen uudelle jäsenelle Sari Pohjoselle. Annettavat optiot mahdollistavat enintään 40 000 yhtiön osakkeen merkinnän. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta olisi optioiden antamispäivää edeltävän kolmenkymmenen päivän osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää optio-oikeuksien antamisen muista yksityiskohtaisista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 19.5.2022 yhtiön verkkosivulla osoitteessa https://spinnovagroup.com/yhtiokokous-2022/.

 

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:
Janne Poranen, toimitusjohtaja

Puh. 0400 138 711
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

P. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki

Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja. 

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava. 

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa. 

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

 

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com