Spinnova Oyj: Spinnovan hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2022

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 31.5.2022 klo 15.30

 Spinnova Oyj: Spinnovan hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2022

Spinnova Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden yhtiön avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman 2022.  Yhtiön hallitus tekee erilliset päätökset optio-oikeuksien myöntämisestä yhtiön avainhenkilöille. Tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Optio-oikeuksia voidaan antaa optio-ohjelman puitteissa yhteensä 2 500 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2 500 000 yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta, joka vastaa yhteensä enintään noin 4,9 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä mahdollisen osakkeiden merkinnän jälkeen, jos optioilla merkitään uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on kolmenkymmenen päivän osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta tarkastelujaksolla, joka voi  päättyä kahdesta seitsemään päivää ennen optioiden antamispäivää. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optioita voidaan antaa yhtiön hallituksen erillisellä päätöksellä yhteensä korkeintaan neljässä erässä.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden myöntämisestä ja päättyy 31.12.2030. Optioiden perusteella tehtävät osakemerkinnät ovat ehdollisia vesting-ehdoille, jotka ovat aikaan sekä osakkeen arvon kehitykseen sidottuja.

Jokainen 2022-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen. Optio-oikeudet 2022 koostuvat kahdesta tyypistä: A-optiot ja B-optiot. 2022 Optio-oikeuksilla on 4 vuoden ansaintajakso (vesting), jolloin ensimmäiset 25 % ansaitaan optioiden liikkeeseenlaskupäivän ensimmäisenä vuosipäivänä ja loput 75 % kuudessa yhtä suuressa erässä kuuden kuukauden välein ensimmäisen myöntämisen vuosipäivän jälkeen.

 

2022 B Optio-oikeuksien ansainta perustuu yhtiön osakekurssiin, sen ylittäessä tietyt kynnysarvot.

 

 

Optio-ohjelmat 2022 ensimmäisessä myönnetyssä erässä osakkeiden merkintähinta on 7,7097 euroa / osake ja B-optioiden osakkeen arvoon sidotut ansaintaehdot ovat seuraavat: 20 % ansaintakynnys 10,79 euroa, 25 % ansaintakynnys 14,65 euroa, 25 % ansaintakynnys 20,05 euroa ja 30 % ansaintakynnys 28,54 euroa.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-ohjelman 2022 keskeiset ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/palkitseminen.

 

SPINNOVA OYJ

Lisätiedot:
Janne Poranen, toimitusjohtaja
Puh. 0400 138 711
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com