Spinnova Oyj: Spinnovan hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 31.5.2022 klo 15.30

Spinnova Oyj: Spinnovan hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta

Spinnova Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 5.5.2022 antaman valtuutuksen mukaisesti antaa optio-oikeuksia yhtiön hallituksen jäsenelle Sari Pohjoselle. Optio-oikeuksien tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön osakkeenomistajien ja hallituksen jäsenten tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä saada paras mahdollinen osaaminen yhtiön kasvun tueksi.

Optio-oikeuksia annettiin yhteensä 40 000 kappaletta ja ne annettiin vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 40 000 yhtiön osaketta, joka vastaa yhteensä enintään noin 0,078 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä mahdollisen osakkeiden merkinnän jälkeen, jos optioilla merkitään uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,7097 euroa/osake, joka vastaa kolmenkymmenen päivän osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa tarkastelujaksolla, joka päättyi 20.5.2022. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden myöntämisestä ja päättyy 31.12.2030. Optioiden perusteella tehtävät osakemerkinnät ovat ehdollisia vesting-ehdoille, jotka ovat aikaan sekä osakkeen arvon kehitykseen sidottuja.

Optio-oikeudet koostuvat kahdesta tyypistä: A-optiot ja B-optiot. A-optio-oikeuksilla on 4 vuoden ansaintajakso, jolloin ensimmäiset 25 % ansaitaan optioiden liikkeeseenlaskupäivän ensimmäisenä vuosipäivänä ja loput 75 % kuudessa yhtä suuressa erässä kuuden kuukauden välein ensimmäisen myöntämisen vuosipäivän jälkeen.

B Optio-oikeuksien ansainta perustuu yhtiön osakekurssiin, sen ylittäessä tietyt kynnysarvot.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön hallituksen sitouttamisjärjestelmää.

Myönnettyjen optio-oikeuksien keskeiset ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/palkitseminen.

SPINNOVA OYJ

Lisätiedot:
Janne Poranen, toimitusjohtaja
Puh. 0400 138 711
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com