Spinnova Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 17.8.2023 KLO 13.00 

Spinnova Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

 

Spinnova siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaiseen (International Financial Reporting Standards, IFRS) raportointiin.

 

Spinnova arvioi siirtymisen IFRS-raportointiin lisäävän taloudellisten lukujen läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta.

 

IFRS-standardeihin siirtymäpäivä oli 1.1.2021.

 

Spinnova on laatinut FAS-raportoinnin mukaisen virallisen tilinpäätöksen lisäksi tilintarkastetun IFRS-raportoinnin mukaisen tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta, sekä IFRS mukaiset vertailutiedot 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja IFRS-siirtymäpäivän avaavan taseen 1.1.2021.

 

Spinnova on myös laatinut tilintarkastamattomia taloudellisia IFRS tietoja tammikesäkuulta 2022 ja heinä–joulukuulta 2022.

 

IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöihin verrattuna, IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset on kuvattu tämän tiedotteen liitteenä olevassa siirtymäraportissa.

 

IFRS-raportoinnin mukainen liiketulos oli -13,1 miljoonaa euroa kaudelle 1.1.–31.12.2022 verrattuna FAS-raportoinnin mukaiseen liiketulokseen, joka oli -12,3 miljoonaa euroa.

 

Merkittävimmät IFRS-raportointiin siirtymisen aiheuttamat vaikutukset ovat:

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on osakeoptioihin perustuvia kannustin- ja sitouttamisohjelmia, joiden tarkoitus on kannustaa johtoa sekä valikoituja avainhenkilöitä ja työntekijöitä työskentelemään pitkäjänteisesti osakeomistusten arvon kasvattamiseksi. FAS-tilinpäätöksessä optio-ohjelmia ei ole kirjattu tuloslaskelmaan. IFRS:n mukaisesti optio-oikeuksien käypä arvo tulee jaksottaa kuluksi tuloslaskelmaan optio-oikeuksien ansaitajakson aikana. Tällä on negatiivinen vaikutus liiketulokseen.

IAS 38 Aktivoitujen kehittämismenojen oikaiseminen
FAS-tilinpäätöksessä varovaisuusperiaatteen mukaisesti Spinnova ei ole aktivoinut henkilöstökuluja osaksi kehittämismenoja. IFRS-standardeihin siirtymisen jälkeen Spinnovalla on osana kehittämismenoja luotettavasti määritettävissä olevia henkilöstökuluja, jotka on aktivoitava IAS 38:n mukaisesti. Tällä on positiivinen vaikutus liiketulokseen.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
Vuokrasopimuksista tulee IFRS:n mukaisesti taseelle kirjattavaksi käyttöoikeusomaisuuserä sekä vuokrasopimusvelka. Nämä kasvattavat taseen pitkäaikaisia varoja sekä rahoitusvelkoja. Rahoitusvelkojen kasvu vaikuttaa sekä nettovelka että omavaraisuusaste tunnuslukuihin. FAS:n mukaan vuokramaksut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin vuokra-ajalta ja tilikauden päättymisen jälkeiset vuokramaksut on esitetty taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS tilinpäätöksessä vuokrakulut oikaistaan liiketoiminnan muista kuluista vuokrasopimusvelan lyhennykseksi sekä korkokuluksi. Taseeseen kirjatuista käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan tuloslaskelmaan poistot. Näillä ei ole vaikutusta liiketulokseen.

IAS 32 Rahoitusjärjestelyistä johtuvat transaktiomenot
Kaikki Spinnovan vuonna 2021 syntyneet transaktiokulut liittyen listaukseen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kirjattiin tilikauden 2021 toteutuneiksi FAS:n mukaisesti. IFRS tilinpäätöksessä transaktiomenot on kirjattu pois rahoituskuluista ja suurin osa kuluista on kirjattu vähentämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 31.12.2021 taseella parantaen samalla tilikauden tulosta vuonna 2021.

 

IAS 28 Sijoitukset yhteisyrityksiin
FAS-tilinpäätöksessä Spinnova ei kirjannut omistusosuuden mukaista osuutta Respin Oy:n osakkeiden arvosta sijoitukset yhteisyrityksiin -tilille, sillä Spinnova ei yhteisyrityssopimukseen perustuen ollut vielä tehnyt sijoitusta Respiniin. IFRS:n mukaisesti Respin Oy:n osakkeiden arvo huomioidaan taseella, mikä parantaa siirtymäkauden liiketulosta. Kun Respin tulevaisuudessa siirtyy kaupalliseen vaiheeseen ja Spinnova sijoittaa yhteisyrityssopimuksen mukaisen summan Respiniin, tällä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kyseisen kauden liiketulokseen.

 

AVAINLUVUT TAMMI-JOULUKULTA 2022

(miljoonaa euroa)

IFRS

1.1.-31.12.2022

FAS

1.1.-31.12.2022

Liikevaihto

24,3

24,3

Liiketulos

-13,1

-12,3

Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton)1

-0,29

-0,28

Nettokassa

74,5

76,3

Omavaraisuusaste, %

86 %

87 %

Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa

75

75

Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin

67

67

1) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty painotettu keskiarvo on 51 331 672.

 

AVAINLUVUT TAMMI-KESÄKUULTA 2022

(miljoonaa euroa)

IFRS

1.1.-30.6.2022

FAS

1.1.-30.6.2022

Liikevaihto

7,6

7,6

Liiketulos

-5,8

-5,8

Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton)1

-0,15

-0,15

Nettokassa

94,1

95,1

Omavaraisuusaste, %

87 %

87 %

Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa

69

69

Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin

65

65

 1) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty painotettu keskiarvo on 51 296 247.

AVAINLUVUT HEINÄ-JOULUKUULTA 2022

(miljoonaa euroa)

IFRS

1.7.-31.12.2022

FAS

1.7.-31.12.2022

Liikevaihto

16,6

16.6

Liiketulos

-7,4

-6.5

Osakekohtainen tulos (euroa, laimennettu ja laimentamaton)1

-0,15

-0,13

Nettokassa

74,5

76,3

Omavaraisuusaste, %

86 %

87 %

Vakituisen henkilöstön määrä kauden lopussa

75

75

Vakituisen henkilöstön määrä keskimäärin

70

70

 1) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty painotettu keskiarvo on 51 355 297.

 

Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

 

IFRS:n mukainen laaja tuloslaskelma ja konsernitase 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sekä tammi-kesäkuulta 2022 ja heinä-joulukuulta 2022 on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.

 

FAS mukaiset historialliset taloudelliset tiedot on saatavilla Spinnovan verkkosivuilla www.spinnovagroup.com

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
Ben Selby, Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
Puh. 020 703 2430
tai
SophieJolly, Interim Head of Investor Relations
sophie.jolly@spinnova.fi
puh. 040 828 7317
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja. 

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava. 

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa. 

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

 

Attachments