Spinnova Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Suzano Holding S.A.)

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 18.6.2024, klo 20.15
 

Spinnova Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Suzano Holding S.A.)
 

Spinnova Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 18.6.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Suzano Holding S.A.:n määräysvaltayhtiö Suzano S.A.:n omistamien osakkeiden määrä Spinnova Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 15 prosentin rajan. Suzano S.A.:n omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Liputusilmoitus tiedotetaan takautuvasti, koska 19.4.2024 astui voimaan muutos arvopaperimarkkinalaissa (HE 3/2024 vp), jonka mukaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamisala laajennetaan säännellyn markkinan ohella monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään kuten Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikkaan.
 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

18,77

18,77

52 265 435

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

Välillinen

Suora

Välillinen

FI4000507595

 

9 808 530

 

18,77

A YHTEENSÄ

Click here to enter text.

9 808 530

Click here to enter text.

18,77

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Suzano Holding S.A.

Suzano S.A.

18,77%

18,77%

 

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia liuottavia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuidun valmistuksesta ei synny sivuvirtoja, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain kestäviä raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätettä. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan mekaanisella prosessilla, jonka ansiosta kuitu on ulkonäöltään ja tuntumaltaan verrattavissa luonnonkuituihin kuten puuvillaan ja pellavaan.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin ja Monoclen vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com