Spinnova Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Maki.vc Fund I Ky)

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 5.6.2024, klo 13.00
 

Spinnova Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Maki.vc Fund I Ky)
 

Spinnova Oyj (”Yhtiö”) on vastaanottanut 5.6.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Maki.vc Fund I Ky:n omistamien osakkeiden määrä Spinnova Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 5 prosentin rajan. Maki.vc Fund I Ky:n omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Liputusilmoitus tiedotetaan takautuvasti, koska 19.4.2024 astui voimaan muutos arvopaperimarkkinalaissa (HE 3/2024 vp), jonka mukaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamisala laajennetaan säännellyn markkinan ohella monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään kuten First North Growth Market -markkinapaikkaan.

 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

6,77

0

6,77

52 265 435

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

Välillinen

Suora

Välillinen

FI4000507595

3 540 300

6,77

A YHTEENSÄ

3 540 300

 

6,77

 

 

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com