Spinnova allekirjoitti YK:n Global Compact -sitoumuksen

Vastuullisia tekstiilimateriaaleja kehittävä Spinnova on sitoutunut maailman laajimpaan yritysvastuualoitteeseen, Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactiin.

UN Global Compact (UNGC) on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. UNGC edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta noudattaen UNGC:n kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals; ns. SDG:t).

Allekirjoittamalla UNGC-sitoumuskirjeen Spinnova on sitoutunut vastuullisuuden periaatteisiin sekä työhön ihmisoikeuksien, työolojen ja ympäristönsuojelun parantamiseksi ja korruption torjumiseksi.
– Vastuullinen kuituinnovaatiomme tukee jo useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja konkreettisen tason sitoutuminen Global Compactiin käy meiltä luonnostaan. On kunnia liittyä tähän aloitteeseen ja seistä YK:n ja tämän yhteisön rinnalla, toteaa Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

UNGC-sitoumus tarkoittaa, että Spinnova ottaa sitoumuksen ja sen periaatteet osaksi strategiaansa, kulttuuriaan ja päivittäistä toimintaansa, ja osallistuu yhteistyöprojekteihin, jotka edistävät YK:n laajempia kehitystavoitteita, erityisesti kestävän kehityksen tavoitteita. Edistääkseen julkista vastuuvelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä, Spinnova sitoutuu myös raportoimaan edistyksestään vuoden sisään sitoumukseen liittymisestä, ja vuosittain sen jälkeen, noudattaen UNGC:n raportointimenettelytapaa.

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, johon on osallistunut tähän mennessä yli 14 000 yritystä ja yli 3 000 muuta organisaatiota yli 160 maasta. Suomessa sitoumuksen on allekirjoittanut 165 yritystä.
 

Lue lisää UN Global Compactista suomeksi: https://www.globalcompact.fi/