Sisäpiiritieto: Spinnova päivittää strategiaansa ja tavoitteitaan – keskittyy teknologiamyyntiin

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 14.3.2024, klo 08.00

Sisäpiiritieto: Spinnova päivittää strategiaansa ja tavoitteitaan – keskittyy teknologiamyyntiin 

 

Spinnova päivittää strategiaansa ja tavoitteitaan ja tulee priorisoimaan ne painopistealueet ja toimenpiteet, joiden odotetaan tuottavan nopeimmin positiivista kassavirtaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja eniten arvoa yhtiön sidosryhmille.

 

Päivitetty strategia

 

Teknologiamyynti

 

Spinnova keskittyy teknologiamyyntiin ja toimittamaan teknologian yhdessä kumppaneidensa kanssa, minkä odotetaan olevan nopein tapa kasvattaa SPINNOVA®-kuidun tuotantokapasiteettia. Teknologiamyynti kohdistuu sinne, missä se luo eniten arvoa – raaka-ainekumppaneihin tai tekstiilivalmistajiin. Spinnova-teknologian arvoa teknologia-asiakkaille kasvattaa voimakas keskittyminen teknologian kehitykseen ja kuidun käyttöönottoon tekstiiliteollisuudessa.

 

Teknologian kehitys

 

Spinnova jatkaa kehitystyötä edistääkseen useiden eri raaka-aineiden käyttöä ja samanaikaisesti vähentäen tuotantokustannuksia ja investointikustannusta per tonni.

 

Kuitumarkkinan kehitys

 

Spinnova näkee yhä selkeän markkinatarpeen uusille luonnolliselta tuntuville ja vastuullisille kuiduille ja on luottavainen, että sen teknologia voi tarjota siihen ratkaisun. SPINNOVA®-kuitu on uudenlainen kuitu, jota kehitetään massamarkkinatuotteeksi. Spinnova tulee osallistumaan markkinan kehittämiseen edistääkseen kuidun käyttöönottoa arvoketjussa yhdessä vähittäiskaupan brändien ja heidän toimitusketjukumppaneidensa kanssa. Spinnovalla on ainesosabrändistrategia, jolla Spinnova hallitsee SPINNOVA®-logon näkyvyyttä SPINNOVA®-kuitua sisältävissä lopputuotteissa luoden arvoa Spinnovan teknologia-asiakkaille.

 

Fokus kassavirtaan

 

Spinnovan päivitetyn strategian tavoitteena on johtaa positiivisiin kassavirtoihin ja liikevoittoon ilman lisärahoitustarpeita. Kassan riittävyyden odotetaan pidentyvän kustannussäästöohjelmalla sisältäen organisaatiomuutoksen, jolla varmistetaan strategian tehokas toteutus.

 

Spinnovan päivitettyä strategiaa on jo alettu toteuttaa solmimalla aiesopimus Suzanon kanssa liittyen seuraavan puupohjaista kuitua valmistavan tehtaan suunnitelmiin. Aiesopimuksen mukaisesti Suzano suunnittelee omistavansa ja vastaavansa seuraavan puupohjaista kuitua valmistavan tuotantolaitoksen toiminnasta omissa tiloissaan. Spinnova toimittaa teknologian yhdessä kumppaneidensa kanssa Suzanolle. Mahdollisuus sijoittaa tulevaisuuden tehtaisiin säilyy Spinnovan omassa harkinnassa.

 

Spinnovan ambitio kasvattaa SPINNOVA®-kuidun vuosittainen tuotantokapasiteetti miljoonaan tonniin säilyy ennallaan.

 

Vuonna 2024 Spinnovan painopistealueet ja prioriteetit ovat:

 

 

Päivitetyt strategiatavoitteet

 

 

 

Lyhyt aikaväli

(2025-2026)

Keskipitkä aikaväli

(2028-2030)

Pitkä aikaväli

(2034-2036)

Kumulatiivinen teknologiamyynti*

30t tonnia

130t tonnia

450t tonnia

Taloudellinen

Ei tarvetta ulkoiselle lisärahoitukselle

Positiivinen liikevoitto

Yli 100 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso

Yli 30% liikevaihdosta jatkuvaa**

 

*Yhteenlaskettu kumulatiivinen vuosittainen kuitutuotantokapasiteetti, jonka rakentamiseen ovat sitoutuneet joko Spinnovan teknologia-asiakkaat tai Spinnova itse omien investointiensa kautta.

**Rojalti- ja palvelumaksut

 

Koska Spinnova toteuttaa teknologiamyyntistrategiaansa eikä suunnittele omia investointeja kuitutuotantoon lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, Spinnova ei odota tarvitsevansa ulkopuolista lisärahoitusta strategiatavoitteidensa saavuttamiseksi.

 

Spinnovan strategiatavoitteisiin liittyy nousupotentiaalia, jonka odotetaan tulevan siitä, että teknologia-asiakkaiden uusien tehtaiden investointipäätökset nopeutuvat, kuluttajat ja brändit ottavat yhä enemmän käyttöön kestäviä materiaaleja, tekstiiliteollisuuden raaka-aineiden sääntelyä lisätään ja vaihtoehtoisten raaka-aineiden sellutoimittajien toiminta ajetaan ylös ennakoitua nopeammin.

 

Spinnovan strategiatavoitteiden mahdollisia haittatekijöitä voivat olla teknologia-asiakkaiden investointipäätösten mahdollinen viivästyminen, teknologiahankkeiden toimitusten mahdollinen viivästyminen asiakkaille, Spinnovan teknologian investointi- tai operatiivisten kustannusten taso tuotettua tonnia kohden odotettua hitaampi kehitys ja SPINNOVA®-kuidun ominaisuuksien odotettua hitaampi kehitys, mikä pienentäisi teknologia-asiakkaiden tavoittelemaa kuitumarkkinan kokoa.

 

Spinnova esittelee päivitettyä strategiaansa ja tavoitteitaan Pääomamarkkinapäivässä 14.3.2024 klo 14- noin 17.

 

Pääomamarkkinapäivää voi seurata webcastilla: https://spinnova.videosync.fi/2024-cmd 

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
Tuomas Oijala, toimitusjohtaja
Virva Vesanen, Head of Investor Relations
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com