Sisäpiiritieto: Spinnova arvioi strategiaansa ja keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitaan

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, SisäpiiritieTO, 31.8.2023 KLO 8.35

 

Sisäpiiritieto: Spinnova arvioi strategiaansa ja keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitaan

 

Spinnovan kysyntään vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet jatkuvat erittäin vahvoina, ja yhtiön tavoite muuttaa globaalia tekstiiliteollisuutta pysyy ennallaan. Spinnova on päättänyt arvioida nykyistä strategiaansa priorisoidakseen strategiassaan ne osat, jotka tuottavat nopeimmin positiivista kassavirtaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja tuottavat eniten arvoa yhtiön sidosryhmille.

 

Spinnova odottaa saavansa strategiansa arvioinnin päätökseen tulevina kuukausina, jonka jälkeen arvioinnin tulokset esitellään tarkemmin, mukaan lukien tärkeimmät toimenpiteet sekä mahdolliset muutokset keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin. Taloudellinen ohjeistus koko vuodelle 2023 pysyy ennallaan.

 

Spinnovan ainutlaatuinen vastuullinen teknologia on keskeinen erottava kilpailutekijä. Tunnistaakseen teknologiatarjontansa arvon yhtiö on päättänyt tarkastella mahdollisuuksia laajentaa teknologiansa lisensointia uusille asiakkaille. Tulevaisuudessa Spinnova näkee suurta potentiaalia kiertotalouden mukaisten raaka-aineiden, kuten tekstiilijätteen ja maatalousjätteen sekä kierrätetyn SPINNOVA®-kuidun kehittämisessä. Alustavat testit osoittavat, että näiden raaka-aineiden jalostaminen mikrofibrilloiduksi selluloosaksi (MFC) on tehokkaampaa kuin muiden raaka-aineiden jalostaminen, joiden parissa yritys on työskennellyt. Yhtiön asiakkaat ovat osoittaneet merkittävää kiinnostusta rakentaa laitoksia, jotka muuntavat monia kiertotalouden raaka-aineita SPINNOVA®-kuiduiksi.

 

”Näemme merkittävän mahdollisuuden ottaa johtajan roolin tekstiiliteollisuuden kiertotaloudessa. Brändit ja loppukuluttajat haluavat nähdä enemmän kierrätysraaka-aineista valmistettuja tekstiilejä. Spinnovan teknologia ei käytä kovia kemiallisia prosesseja eikä heikennä kuidun laatua kierrätettyjä raaka-aineita käytettäessä. Jatkamme tiivistä yhteistyötä vaate- ja muiden brändien kanssa kehittääksemme kuituamme ja loppukuluttajille tarkoitettuja kaupallisia sovelluksia, jotka puolestaan toimivat ajureina teknologia-asiakkaidemme kokonaismarkkinan laajenemiselle”, sanoo Ben Selby, Spinnovan väliaikainen toimitusjohtaja.

 

Spinnova kerää yhdessä Suzanon kanssa ensimmäisestä tehtaasta saatuja kokemuksia seuraavan Woodspinin tehtaan investointia koskevan päätöksenteon tueksi. Samalla Spinnova jatkaa edelleen teknologiakonseptin kehittämistä pienentääkseen investointeja tuotettua kuitutonnia kohti verrattuna ensimmäiseen tehtaaseen. Samalla kun Suzano kehittää MFC-prosessiaan, on odotettavissa, että ensimmäistä Woodspinin laitosta käytetään pääasiassa tutkimus- ja kehitystyöhön uusien MFC-erien testaamiseksi, ja että kaupalliset tuotantomäärät tulevat olemaan rajallisia lyhyellä aikavälillä. Markkinapotentiaali ja yhteinen tavoitetaso Suzanon kanssa kasvattaa Woodspinin tuotantokapasiteettia pysyvät ennallaan.

 

”Jyväskylässä Suzano Finlandin MFC-tehtaalla skaalaamme parhaillaan uutta teknologiaa, ja on täysin normaalia, että tämä vie jonkin aikaa. Woodspinin MFC-toimittajana olemme sitoutuneet jatkamaan MFC-prosessin tehokkuuden kehittämistä ja tarjoamaan Woodspinille MFC:tä tarvittavalla laatutasolla”, jatkaa Christian Orglemeister, Suzanon uusista liiketoiminta-alueista, strategiasta, IT:stä ja digitaalisista ratkaisuista vastaava johtaja (Executive Officer – New Business, Strategy, IT and Digital).

 

Spinnovalla on jatkossakin optio investoida kaikkiin tuleviin Woodspin- ja Respin-yhteisyritysten tehtaisiin yhteisyrityssopimusten mukaisesti. Yhtiö arvioi osallistumistaan näihin investointeihin perustuen siihen lisäarvoon, jonka se luo Spinnovan osakkeenomistajille verrattuna muihin vaihtoehtoihin sijoittaa Spinnovan pääomaa. Riippumatta siitä, sijoittaako Spinnova omaa pääomaa tuleviin tehtaisiin, Spinnova jatkaa yksinoikeudella Woodspinin ja Respinin teknologiatoimittajana, ja ne ovat jatkossakin yhtiön tärkeitä teknologia-asiakkaita.

 

Nykyinen strategiamme on palvellut meitä tähän asti hyvin. Olemme saavuttaneet merkittävän virstanpylvään luovuttaessamme Woodspinin ensimmäisen tehtaan teknologia-asennuksen, joten nyt on oikea aika tarkistaa strategiaamme uudelleen ja priorisoida toimenpiteet, joilla on potentiaalia tuottaa eniten arvoa Spinnovan sidosryhmille tulevaisuudessa”, sanoo Janne Poranen, Spinnovan hallituksen puheenjohtaja.

 

Spinnova Oyj

 

Lisätiedot:

Ben Selby, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

Puh. 020 703 2430

 

Sophie Jolly, Interim Head of Investor Relations

Puh. 040 828 7317

ir@spinnova.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Key media

 

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

 

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

 

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

 

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

 

SPINNOVA®-kuidun verkkosivut: www.spinnova.com

Spinnova-konsernin verkkosivut: www.spinnovagroup.com