Vesa Silaskivi

Hallituksen jäsen vuodesta 2024, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1966
Suomen kansalainen
Oikeustieteen tohtori, lisensiaatintutkinto (liiketoiminta, johtaminen ja operatiiviset toiminnot)
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Työkokemus

Luottamustoimet