Petri Kalliokoski

Hallituksen jäsen vuodesta 2023, tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1975
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 5 800 osaketta

Työkokemus

Luottamustoimet