Nahkajätekuitu vastaa kuluttajien kiertotaloustoiveisiin 

Olemme vieneet nahan kierrätysprosessin uudelle tasolle yhteistyössä ECCOn kanssa ja luoneet täysin uudenlaisen, nahkapohjaisen tekstiilimateriaalin hyödyntäen vastuullista prosessiamme. Lopputulos on mokkamainen materiaali, jossa yhdistyy nahan luontainen kestävyys sekä perinteisten tekstiilien keveys ja tuntuma. Tiedämme, että myös kuluttajat ovat odottaneet tätä tuotetta. 

Kysyimme viime vuonna 1 570 suomalaiselta, ruotsalaiselta, saksalaiselta, ranskalaiselta ja amerikkalaiselta mielipiteitä ja ajatuksia tekstiilimateriaaleista. Odotetusti lähes 80% vastanneista kertoi tekstiilimateriaalien vaikuttavan ostopäätökseen joko paljon tai jonkin verran. Samassa tutkimuksessa kysyimme, mitä ajatuksia vastaajilla herää eri tekstiiliraaka-aineista, kuten nahkajätteestä. Kävi ilmi, että myös kuluttajat haluavat sulkea nahan materiaalikierron. 

Kyselytutkimuksessa selvisi, että 80% vastanneista pitää nahkajätettä vastuullisena vaihtoehtona. Tämä ei ole suuri yllätys, koska vastaajat kertoivat myös pitävänsä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä selkeänä vastuullisuusindikaattorina. Lisäksi 70% vastaajista olisi halukkaita käyttämään nahkajätteestä tehtyjä vaatteita ja jalkineita. Saksalaisten ja ranskalaisten vastaajien keskuudessa luku oli lähempänä 75%. Lähes 80% miesvastaajista on halukkaita käyttämään nahkajätteestä valmistettuja vaatteita. 

Nahkajätteestä tehtyä kuitua, lankaa ja neulosta.

Näiden tuloksien pohjalta voidaan todeta, että kuluttajat pitävät nahkajätettä lupaavana uutena tekstiilimateriaalina – ja olemme heidän kanssaan samaa meiltä. Teemmekin kehitysyhteistyötä ECCO:n Applied Research Division -osaston kanssa luodaksemme nahkajätteestä SPINNOVA® -kuitua, ja saimme joulukuussa 2021 tätä varten rakennetun pilottituotantolinjamme valmiiksi. 

Vaikka kuitu on tehty aidosta nahasta, sen käyttö on yhtä mutkatonta kuin muidenkin tekstiilimateriaalien käyttö. Kuitu on muokattavaa, venyvää ja kestävää, ja sitä voi hyödyntää moneen eri käyttötarkoitukseen. Olemme vasta päässeet vauhtiin mahdollisuuksien selvittämisessä! 

Ehkä pohdit, minkä takia valitsimme nahkajätteen. Siihen on monta eri syytä, mutta niistä suurin on, että nahkajätteen jalostaminen on valtava edistysaskel nahan kiertotaloudessa, mutta se ei vaadi muutoksia Spinnovan teknologiaan. Voimme tehdä proteiinibiomassasta kuitua samalla tavalla kuin teemme puuselluloosasta – mekaanisella prosessilla ilman haitallisia kemikaaleja. Spinnova on teknologia-alusta, joka pystyy muuttamaan monia eri raaka-aineita tekstiilikuiduksi. 

Laita kanavamme seurantaan, jos haluat kuulla viimeisemmät uutiset nahkajäteprojektistamme!