Spinnova yhtiönä

Spinnova uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja edustavat pitkän aikavälin kilpailuetuja: