Spinnova julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja julkaisee esitteen liittyen suunniteltuun Nasdaq First North Growth Market Finland -listautumisantiin

Lehdistötiedote 10.6.2021

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Spinnova julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja julkaisee esitteen liittyen suunniteltuun Nasdaq First North Growth Market Finland -listautumisantiin 

Spinnova Oyj (”Spinnova” tai ”Yhtiö”), yhtiö, joka on kehittänyt vastuullisen tuotantoteknologian uudelle käänteentekevälle, SPINNOVA®-kuituna tunnetulle tekstiilikuidulle julkisti tänään suunnitellun listautumisantinsa (”Listautumisanti”) merkintähinnan (”Merkintähinta”). Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen esitteen (”Esite”) tänään. Esite on saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö julkisti 28.5.2021 harkitsevansa osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”FN-Listautuminen”).

Listautumisanti lyhyesti

Janne Poranen, Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja:

Spinnova-tiimi on iloinen ja innostunut etenemään listautumisannin ja listautumisen suhteen. On mahtavaa nähdä niin monen merkittävän ankkurisijoittajan liittyvän vihreään vallankumoukseen. Tänään on todella hieno päivä koko tiimille.

Timo Soininen, Spinnovan hallituksen puheenjohtaja:

Tämän päivän ilmoitus on erittäin tärkeä askel Spinnovan tavoitteessa muuttaa maailman tekstiiliteollisuutta parempaan suuntaan. Olemme ilahtuneita, että niin moni tekstiilibrändi, sijoittaja ja meidän kumppanimme jakavat näkemyksemme siitä, että SPINNOVA®-kuidulla tulee olemaan tärkeä rooli vastuullisten tekstiilien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään vastaamisessa.”

Listautumisannin ja FN-Listautumisen tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa ja rahoittaa Yhtiön investoinnit puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen Suzano S.A.:n kanssa olevan yksinoikeudellisen yhteisyrityksensä kautta aloittaen 1 000 tonnin kapasiteetin laitoksella, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2022 lopussa ja tuotannon laajentamiseen 50 000 tonnin kapasiteettiin vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi Listautumisannin odotetaan hyödyttävän Spinnovaa vahvistamalla Spinnovan ja sen SPINNOVA®-brändin tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisesti tekstiilialalla ja parantamalla siten Spinnovan kilpailukykyä markkinoilla. FN-Listautuminen myös mahdollistaisi Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja kerätä sieltä uutta pääomaa kasvustrategiansa tukemiseksi ja Yhtiön omistajapohjan laajentamiseksi kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla, mikä parantaisi Osakkeiden likviditeettiä. FN-Listautuminen ja kasvanut likviditeetti antaisivat myös mahdollisuuden käyttää Osakkeita tehokkaammin palkkiona henkilöstön kannustinohjelmissa.

Varojen käyttö

Spinnova pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 13 140 605 Uutta Osaketta merkittäväksi. Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannista saatavat nettovarat seuraavan prioriteettijärjestyksen mukaisesti: (i) 60 miljoonaa euroa rahoittamaan Yhtiön investointeja puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen Suzanon kanssa olevan yksinoikeudellisen yhteisyrityksensä kautta ja (ii) 40 miljoonaa euroa muihin liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, kuten nahkapohjaisten kuitujen tuotantokapasiteetin laajentamiseen, muiden vastuullisten raaka-aineiden pilottihankkeisiin, jatkuviin investointeihin tutkimus- ja kehitystyöhön ja patentteihin, uusien työntekijöiden palkkaamiseen, yritysten väliseen markkinointiin ja kasvaviin käyttöpääomatarpeisiin sekä liiketoiminnan yleisiin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen kattamiseen.

Tietoja Listautumisannista

Enintään 657 030 Tarjottavaa Osaketta tarjotaan alustavasti Yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Alustavasti enintään 12 483 575 Tarjottavaa Osaketta tarjotaan Instituutioannissa instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti ulkomailla Yhdysvaltojen ulkopuolella. Listautumisannissa annettavien Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 29,49 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan ja, että vakauttamisjärjestäjänä toimiva Carnegie merkitsee Lisäosakkeet kokonaisuudessaan. Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 41,82 prosenttia Osakkeista ennen Listautumisantia.

Tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja adidas Ventures B.V. ovat yhteensä, tietyin tavanomaisin ehdoin, sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita 58 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisantia on enintään 275 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö kerää vähintään 100 miljoonan euron bruttovarat Listautumisannista. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita seuraavasti: tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot yhteensä 12,5 miljoonaa euroa, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat yhteensä 12,5 miljoonaa euroa, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot 10 miljoonaa euroa, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 miljoonaa euroa, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot 5 miljoonaa euroa, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 5 miljoonaa euroa ja adidas Ventures B.V 3 miljoonaa euroa.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Carnegielle Lisäosakeoption. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (jonka ajanjakson odotetaan oleva 24.6.–23.7.2021). Valinnaiset Osakkeet vastaavat noin 5,46 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja noin 3,85 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 15 111 695 Tarjottavaa Osaketta. Valinnaiset Osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden yhteismäärästä.

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö odottaa jättävänsä listalleottohakemuksen osakkeiden listaamiseksi Nasdaqin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 11.6.2021. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 24.6.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus olisi ”SPINN”.

Esitteen julkaiseminen

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen Esitteen tänään 10.6.2021. Esite on saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen. Esite on myös saatavilla paperisena arviolta 10.6.2021 Yhtiön rekisteröidystä pääkonttorista Palokärjentie 2-4, 40320 Jyväskylä toimiston aukioloaikoina. Englanninkielinen käännös Esitteestä on saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla www.spinnovagroup.com/ipo.

Alustava aikataulu

Neuvonantajat

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Spinnovan viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138711
janne.poranen@spinnova.fi

SpinnovaVastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova muuttaa tapaa, jolla tekstiilejä valmistetaan globaalisti. Suomalainen Spinnova on kehittänyt edistyksellisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseksi puusta tai jätteestä, kuten, nahka-, tekstiili- tai elintarvikejätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota jätettä ja sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat hyvin vähäiset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätevirtoja.

Spinnova on palkittu esimerkiksi Fast Companyn World Changing Idea and Innovation by Design -palkinnolla sekä ISPOn vuoden vastuullisuussaavutus -palkinnolla ja Scandinavian Outdoor Awards -palkinnolla kahdesti ja valittu Monocle Design Awards 2021:n parhaaksi materiaaliksi.

www.spinnova.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Spinnova Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova Oyj on laatinut suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen arviolta 10.6.2021 ja englanninkielinen käännös Esitteestä on saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla www.spinnovagroup.com/ipo.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suunt

Alustava aikataulu

Neuvonantajat

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Spinnovan viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138711
janne.poranen@spinnova.fi

SpinnovaVastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova muuttaa tapaa, jolla tekstiilejä valmistetaan globaalisti. Suomalainen Spinnova on kehittänyt edistyksellisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseksi puusta tai jätteestä, kuten, nahka-, tekstiili- tai elintarvikejätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota jätettä ja sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat hyvin vähäiset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätevirtoja.

Spinnova on palkittu esimerkiksi Fast Companyn World Changing Idea and Innovation by Design -palkinnolla sekä ISPOn vuoden vastuullisuussaavutus -palkinnolla ja Scandinavian Outdoor Awards -palkinnolla kahdesti ja valittu Monocle Design Awards 2021:n parhaaksi materiaaliksi.

www.spinnova.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Spinnova Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova Oyj on laatinut suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen arviolta 10.6.2021 ja englanninkielinen käännös Esitteestä on saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla www.spinnovagroup.com/ipo.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

autuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.