Harri Sundvik

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022 ja jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Syntynyt 1957
Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 0 osaketta ja 2 500 2020 B-Optiota (COBL UK Ltd:llä, jossa Sundvik käyttää määräysvaltaa)

Työkokemus

Luottamustoimet