Hanna Liiri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018, tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1970
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 4 048 680 osaketta (Besodos Investors Oy:n omistamat), 12 500 osaketta (henkilökohtainen omistus) ja 0 optiota

Työkokemus

Luottamustoimet