Osake ja osakkeenomistajat

Spinnova LISTAUTUI Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle 24.6.2021.

Spinnovan osakepääoma on 80 000 tuhatta euroa, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 52 227 785. Yhtiöllä on yksi osakesarja.  Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Spinnovan osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000507595 ja kaupankäyntikoodi SPINN.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää yhtiön osakkeita koskevat lunastus- ja suostumuslausekkeet. Spinnovan varsinainen yhtiökokous on 10.5.2021 päättänyt poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet yhtiöjärjestyksestä ehdollisena sille, että suunnitellussa listautumisannissa tarjottavat osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin.