Spinnova suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote 28.5.2021

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Spinnova suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Spinnova Oy (”Spinnova” tai ”Yhtiö”), yhtiö, joka on kehittänyt vastuullisen tuotantoteknologian uudelle käänteentekevälle, SPINNOVA®-kuituna tunnetulle tekstiilikuidulle, julkistaa suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiön tuotantoteknologia mahdollistaa SPINNOVA®-kuidun valmistamisen useista raaka-aineista, mukaan lukien puu- ja nahkajäte sekä muista uusiutuvista raaka-aineista, kuten maatalousjätteestä, elintarvike- ja juomateollisuuden jätteestä ja tekstiilijätteestä. 

Suunniteltu Listautumisanti ja listautuminen ovat luonnollinen ja tärkeä seuraava askel Spinnovalle. Yhtiö odottaa listautumisen myötä hyötyvänsä laajemmasta omistajapohjasta ja pääsystä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Listautumisannin odotetaan mahdollistavan Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa ja rahoittaa Yhtiön investoinnit puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen. Lisäksi Listautumisannin ja listautumisen odotetaan hyödyttävän Spinnovaa vahvistamalla Spinnovan ja sen SPINNOVA®-brändin tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisesti tekstiilialalla ja parantamalla siten Spinnovan kilpailukykyä markkinoilla.

Suunniteltu Listautumisanti tulee koostumaan vain Yhtiön liikkeeseen laskemista uusista osakkeista. Osakeannilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa, ja varat tullaan käyttämään Yhtiön puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen tekemien investointien rahoittamiseen ja muihin liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, kuten nahkapohjaisten kuitujen tuotantokapasiteetin laajentamiseen, muiden vastuullisten raaka-aineiden pilottihankkeisiin, jatkuviin investointeihin tutkimus- ja kehitystyöhön ja patentteihin sekä liiketoiminnan edelleen kaupallistamiseen, sisältäen investoinnit myyntiin ja markkinointiin.

Spinnova lyhyesti

Spinnova perustettiin marraskuussa 2014, mutta sen vastuullinen teknologia on yli kymmenen vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos. Yhtiö uskoo, että sen tuotantoteknologia tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon globaaleille tekstiilimarkkinoille, sillä kuluttajat enenevissä määrin vaativat ja ovat valmiita maksamaan enemmän vastuullisista vaihtoehdoista puuvillalle tai muuntokuiduille, kuten polyesterille ja viskoosille, jotka kuluttavat paljon vettä ja kemikaaleja. SPINNOVA®-kuitu on 100-prosenttisesti kierrätettävää, nopeasti biohajoavaa, se ei sisällä mikromuoveja ja sitä voidaan valmistaa ilman liuottamista tai muita vahingollisia kemikaaleja tai vahingollisia lisäaineita. Yhtiö luokittelee SPINNOVA®-kuidun luonnollisimmaksi muuntokuiduksi kuidun rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Mekaanisessa tuotantoprosessissa ei käytetä haitallisia kemikaaleja, eikä se tuota jätettä tai sivuvirtoja. SPINNOVA®-kuidun ulkonäkö ja tuntuma ovat samanlaisia kuin luonnonkuiduilla, kuten puuvillalla ja pellavalla.

Saatuaan päätökseen tutkimus- ja kehitystyön päävaiheen Yhtiö on aloittamassa sen maailmanlaajuista kaupallistamisvaihetta. Yhtiö odottaa kaupallistavansa teknologia-alustansa, joka mahdollistaa SPINNOVA®-kuidun valmistamisen useista eri raaka-aineista ilman, että taustalla olevaa teknologiaa tarvitsee muokata. Yhtiön teknologia-alusta on todettu toimivaksi Yhtiön yli kaksi vuotta toiminnassa olleessa teollisen mittakaavan pilottituotantolaitoksessa Jyväskylässä.

Spinnovalla on useita yhteistyökumppaneita tuotantoaan ja kaupallista kasvuaan varten. Näiden joukossa ovat yhteisyritys maailman suurimman selluloosatoimittaja Suzano S.A.:n kanssa puupohjaisen kuidun tuottamiseksi ja KT Trading AG:n, kenkävalmistaja ja vähittäismyyjä ECCOn sisaryhtiön, kanssa nahkapohjaista kuitua varten. Yhtiö tekee myös yhteistyötä maailmanlaajuisten vaatebrändien, kuten adidas AG:n ja H&M-konsernin kanssa, ja Yhtiöllä on teknologiakumppanuus maailmanlaajuisen tuotantolaitevalmistajan Valmetin kanssa. Yhteistyö maailmanlaajuisten vaatebrändien kanssa on osa Yhtiön markkinoillemenostrategiaa, ja sen odotetaan lisäävän Yhtiön brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Lisäksi teknologiakumppanuuden Valmetin kanssa odotetaan mahdollistavan Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa varmistaen samalla tuotantoteknologiansa korkean laadun Valmetin globaalilla toiminnalla.

Spinnovan strategia

Spinnovan tavoitteena on olla globaalisti johtava toimija vastuullisten tekstiilimateriaalien markkinoilla. Spinnovan tavoitteena on jatkaa sen tuotantokapasiteetin laajentamista ja luoda lisää kumppanuuksia vaatebrändien ja tekstiilivalmistajien kanssa. Tavoitteidensa saavuttamiseksi Spinnova on jakanut strategiansa kolmeen osa-alueeseen: 1) teknologiastrategia, 2) markkinoillemenostrategia ja 3) tuote- ja brändistrategia.

Yhtiö on luonut teknologiastrategian asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi ja tehdäkseen tuotantonsa kilpailukykyiseksi laajemmille markkinoille, ja se koostuu teknologian kehittämissuunnitelmasta, tutkimus- ja kehitystyöstä, teknologiakonseptista ja immateriaalioikeuksien suojaamisesta.

Markkinoillemenostrategia on luotu Yhtiön asettamien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, ja se keskittyy Spinnovan liiketoimintamallin kolmeen elementtiin: 1) teknologiamyynti, 2) kuiduntuotanto ja myynti ja 3) kankaiden myynti. Spinnovan markkinoillemenostrategia käsittää sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella yhteisyrityksille, joista Spinnova omistaa 50 prosenttia ja tulevaisuudessa mahdollisesti sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella muille osapuolille ja/tai Yhtiön oman tuotannon käynnistämisen tai lisenssimallin käyttämisen.

Tuote- ja brändistrategian tavoitteena on luoda kumppanuuksia johtavien vaatebrändien kanssa, kasvattaa Spinnovan brändin tunnettuutta ja saada Spinnovan tuote erottautumaan SPINNOVA®-kuidun ja -kankaiden kysynnän lisäämiseksi. Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiö voisi tulevaisuudessa työskennellä sekä premium- ja luksusbrändien että ketjuvaatebrändien kanssa. Yhtiön julkaistuihin brändiyhteistöihin kuuluvat tällä hetkellä adidas, H&M-konserni, VF Corporationin Icebreaker-brändi, Marimekko, BESTSELLER, Bergans of Norway ja ECCO.

Spinnovan keskeiset vahvuudet

Spinnova uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja edustavat pitkän aikavälin kilpailuetuja:

Janne Poranen, Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja:

”Olemme Spinnovan toisen perustajan, Juha Salmelan, kanssa erittäin iloisia suunnittelemastamme listautumisannista ja listautumisesta. Ne mahdollistaisivat teknologiamme edelleen kaupallistamisen ja missiomme toteuttamisen: tarjota tekstiiliteollisuudelle vastuullista kuitua, joka on tuotettu mahdollisimman pienellä ympäristöjalanjäljellä ja kilpailukykyiseen hintaan. Spinnovan matka tähän saakka on ollut mielenkiintoinen, jonka ovat mahdollistaneet meidän sitoutunut ja innokas tiimi ja kumppanit, ja kasvumme jatkuu. Olen kiitollinen ja minulle on suuri kunnia, että olemme saavuttaneet tämän merkkipaalun.”

Timo Soininen, Spinnovan hallituksen puheenjohtaja:

”Spinnova on loistava esimerkki suomalaisesta teknologisesta innovaatiosta, joka on peräisin sellu- ja paperiteollisuuden teknisen osaamisemme pitkästä historiasta. Yhtiö on nyt valmis muuttamaan maailman tekstiiliteollisuutta parempaan ainutlaatuisella SPINNOVA®-kuidullaan. Uskomme, että SPINNOVA®-kuitu tulee olemaan merkittävässä osassa maailmanlaajuisten vaatebrändien tulevaisuuden pyrkimyksissä vastata oikeanlaisten tekstiilikuitujen kasvavaan kysyntään korvaten samalla ympäristön kannalta muita kuin vastuullisia kuituja. Tämä luo yhtiölle merkittävän liiketoimintamahdollisuuden, sillä selluloosapohjaisten kuitujen vajeen arvioidaan olevan noin 45–60 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.”

Tietoa Listautumisannista

Suunniteltu Listautumisanti ja listautuminen ovat luonnollinen ja tärkeä seuraava askel Spinnovalle, joiden avulla Yhtiö odottaa hyötyvänsä laajemmasta omistajapohjasta ja pääsystä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa ja rahoittaa Yhtiön investoinnit puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen. Lisäksi Listautumisannin odotetaan hyödyttävän Spinnovaa vahvistamalla Spinnovan ja sen SPINNOVA®-brändin tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisesti tekstiilialalla ja parantamalla siten Spinnovan kilpailukykyä markkinoilla.

Suunniteltu Listautumisanti tulee koostumaan vain Yhtiön liikkeeseen laskemista uusista osakkeista. Osana Listautumisantia Spinnova, Spinnovan hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä Spinnovan osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tai äänistä, sitoutuvat tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Osakkeita tullaan tarjoamaan kokeneille ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) sekä yleisölle Suomessa. Kaikki tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti.

Osakeannilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa, ja varat tullaan käyttämään seuraavan prioriteettijärjestyksen mukaisesti: (i) 60 miljoonaa euroa rahoittamaan Yhtiön investointeja puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen Suzanon kanssa olevan yksinoikeudellisen yhteisyrityksensä kautta ja (ii) 40 miljoonaa euroa muihin liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, kuten nahkapohjaisten kuitujen tuotantokapasiteetin laajentamiseen, muiden vastuullisten raaka-aineiden pilottihankkeisiin, jatkuviin investointeihin tutkimus- ja kehitystyöhön ja patentteihin, uusien työntekijöiden palkkaamiseen, yritysten väliseen markkinointiin ja kasvaviin käyttöpääomatarpeisiin sekä liiketoiminnan yleisiin käyttötarkoituksiin.

Tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot ja tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat yhteensä, tietyin tavanomaisin ehdoin, sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita 55 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeantia on enintään 275 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien antamien sitoumusten perusteella seuraavat Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita määrät, jotka lopullisella merkintähinnalla vastaavat: tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot 12,5 miljoonaa euroa, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat 12,5 miljoonaa euroa, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot 10 miljoonaa euroa, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 miljoonaa euroa, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot 5 miljoonaa euroa ja tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 5 miljoonaa euroa.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Spinnova laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen.

Lehdistötilaisuus

Spinnova pitää Zoom-lehdistötilaisuuden tänään 28.5.2021 kello 11.00.

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen:

Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030.

Neuvonantajat

Carnegie Investment Bank AB (publ) toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Spinnovan viestinnällisenä neuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Lisätietoa antaa:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138711
janne.poranen@spinnova.fi

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja luonnollisesti

Spinnova muuttaa tapaa, jolla tekstiilejä valmistetaan globaalisti. Suomalainen Spinnova on kehittänyt edistyksellisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseksi puusta tai jätteestä, kuten tekstiili- tai elintarvikejätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota jätettä, sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat hyvin vähäiset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta.

Spinnova on palkittu esimerkiksi Fast Companyn World Changing Idea and Innovation by Design -palkinnolla sekä ISPOn vuoden vastuullisuussaavutus -palkinnolla ja Scandinavian Outdoor Awards -palkinnolla kahdesti ja valittu Monocle Design Awards 2021:n parhaaksi materiaaliksi.

www.spinnova.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Spinnova Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB (publ) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Spinnova Oy laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oy:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat. 

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.